Zaistite nový hygienický štandard s Tork PeakServe

Zaistite nový hygienický štandard s Tork PeakServe

Dávkovanie papierových utierok po útržku pomáha podporovať hygienu, keďže ľudia sa dotknú len tej utierky, ktorú použijú. Zároveň získate riešenie na utieranie rúk s najvyššou kapacitou na trhu,1 ktoré vám pomôže zaistiť nový štandard hygieny s nižšou mierou nedostupnosti produktov a vyššou mierou obslúžených hostí medzi jednotlivými dopĺňaniami.

Rodina Tork PeakServe sa rozrastá

Naša najnovšia inovácia Tork PeakServe® systém nadväzujúcich utierok na ruky nastavila nový štandard pre hygienické a bezproblémové dávkovanie papierových utierok na ruky. Značka Tork teraz ponúka náplň Tork PeakServe Advanced. Vďaka trom formátom zásobníkov a dvom náplniam vám Tork PeakServe umožní obslúžiť celé vaše zariadenie s jedným systémom, čo zníži náročnosť údržby a zároveň zaistí stálu dostupnosť utierok.

Ste pripravený porozprávať sa s niektorým z našich odborných pracovníkov v oblasti hygieny? Požiadajte o stretnutie teraz.

Literatúra

1V porovnaní s najdlhšími konkurenčnými utierkami v kotúči
2Increasing Hand Washing Compliance with a Simple Visual Cue (Zvýšenie podielu dodržiavania pravidiel umývania rúk jednoduchými vizuálnymi podnetmi), Ford a kol. 2014
3V porovnaní s náplňami Tork Universal H2 150299 a zásobníkom 552000
4V porovnaní s náplňami Tork Universal H2 150299
5Pri použití s Tork PeakServe Universal nadväzujúcim systémom na utierky na ruky
6Na základe údajov z testu v praxi s viac ako 10 000 utierkami bez kvapkania až vo viac ako 99,9 % času.
7V porovnaní s náplňou Tork Universal PeakServe
8V porovnaní s použitím Tork Advanced 1-vrstvových utierok na ruky so skladom v zabudovateľných skrinkách.
9Na základe výsledkov analýzy životného cyklu (LCA) overenej IVL, Swedish Environmental Research Institute Ltd (Švédsky výskumný environmentálny inštitút), 2017, pri ktorej sa brali do úvahy neuskutočnené procesy.