Čisté ruky sú zdravé ruky

Čisté ruky sú zdravé ruky

Chcete zlepšiť hygienu rúk vo svojom zariadení? Použite Tork tvorbu plagátov a propagujte dodržiavanie štandardov. Ukážte svojim pacientom, že sú vo vynikajúcich a bezpečných rukách.

Nezabúdajte na hygienu rúk

Správna hygiena rúk je najúčinnejším opatrením pri prevencii šírenia ochorení a infekcií. Jednoduchý postup s ďalekosiahlym pozitívnym vplyvom na zdravie pacientov aj personálu. Tork nástroj na vytváranie plagátov poskytuje jednoduché riešenie ako pripomenúť vášmu personálu dôležitosť hygieny rúk a vybudovať si dlhotrvajúci zvyk. 
 
Kľúčom úspechu pri skvalitnení hygieny rúk vo vašom zariadení je neustále obnovovanie odkazov. Vďaka Tork nástroju na vytváranie plagátov môžete obnovovať plagáty rýchlo a jednoducho – každý štvrťrok vám môžeme poslať pripomienku.

Zlepšite vnímanie pacientov pomocou plagátov týkajúcich sa hygieny rúk

Plagáty týkajúce sa hygieny rúk nielen zvyšujú štandard hygieny, ale majú zároveň pozitívny vplyv na imidž vášho zariadenia. Viac ako 8 z 10 pacientov uvádza, že vďaka plagátom týkajúcim sa hygieny rúk majú lepší pocit z čistoty a úrovne starostlivosti v zariadení.