Dodržiavanie udržateľnej hygieny a vyššia miera produktivity

Dodržiavanie udržateľnej hygieny a vyššia miera produktivity

82 % manažérov výroby má skúsenosti so zníženou mierou výroby spôsobenou nedodržiavaním hygienických protokolov. Navyše, manažéri výroby musia nielen zvládnuť výzvy pri dodržiavaní bezpečnosti potravín, ale podporovať aj produktivitu a udržateľnosť. Tu sú výsledky nášho nedávneho prieskumu medzi manažérmi výroby.*

Cielene vyrobené pre prevádzky so spracovaním potravín

Cielene vyrobené pre prevádzky so spracovaním potravín

Vysokokapacitný systém pre umývacie linky zaisťuje stálu dostupnosť utierok na ruky pri umývaní rúk. Vďaka trvácnemu dizajnu odolnému voči vode sú náplne chránené pred postriekaním vodou, čo znamená, že zásobník nemusíte počas upratovania zakrývať ani premiestňovať, čím zvyšujete efektivitu.

Odporúčanie produktov

Kontaktujte nás a získajte odporúčania šité na mieru práve vášmu zariadeniu.

Referencie

 
* Prieskum 2021 uskutočnený spoločnosťou PRS Invivo od marca 2020 do marca 2021. Prieskum sa uskutočnil v USA a v Nemecku so 100 respondentmi na každom trhu. 
 
** Prieskum 2021 uskutočnený spoločnosťou PRS Invivo v marci 2021. Prieskum sa uskutočnil v USA a v Nemecku so 100 respondentmi na každom trhu.