Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky na ruky
 • Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky na ruky
 • Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky na ruky
 • Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky na ruky
100585

Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky na ruky

Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky na ruky
 • Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky na ruky
 • Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky na ruky
 • Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky na ruky

Popis

Tork PeakServe®: najnovšia inovácia navrhnutá pre veľmi frekventované toalety a umyvárne, kde personál potrebuje maximalizovať čas čistenia a udržať dobrú plynulosť pre návštevníkov. Systém je kompatibilný s nadväzujúcimi utierkami Tork PeakServe. Má vysokú kapacitu nad 2 100 utierok, ktoré dokáže dávkovať rýchlo a plynulo bez prerušenia. Stlačené náplne sa dajú rýchlo a kedykoľvek doplniť. Ľahko sa uskladňujú a prepravujú, vďaka čomu umožňujú personálu sústrediť sa na upratovanie a nie na dopĺňanie.

 • Stlačené balenia utierok na ruky zvýšia kapacitu a znížia čas potrebný na údržbu
 • Systém nepretržitého dávkovania utierok na ruky dávkuje utierky plynule, dokonca aj medzi jednotlivými baleniami, kvôli lepšej plynulosti prevádzky na toaletách, bez prestojov pre hostí
 • Dávkovanie po útržkoch znižuje spotrebu a zlepšuje úroveň hygieny
TOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastovTork Easy Handling® plastické vrece – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovSA-COC-008266 FSC MIXSE/004/001 EU Ecolabel59404 U 23 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
H5 – Tork PeakServe® Continuous® Hand Towels
Kvalita
Universal
Dĺžka rozloženého útržku
22.5 cm
Šírka rozloženého útržku
20.1 cm
Dĺžka zloženého útržku
8 cm
Šírka zloženého útržku
20.1 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Nie
Razba
Nie
Farba
Biela
Typ skladu
Continuous

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540885590
7322540885606
7322540885712
Baliaci materiál
Banderole
Plastic
-
Počet kusov
410
4920 (12 CON)
221400 (45 TRP)
Hmotnosť (brutto)
529 g
6.4 kg
288.23 kg
Výška
100 mm
201 mm
1155 mm
Dĺžka
84 mm
400 mm
1200 mm
Šírka
201 mm
252 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
519 g
6.2 kg
280.26 kg
Množstvo
1.69 dm3
20.26 dm3
0.91 m3
Vrstva na paletu
-
-
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
9
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540885590
Baliaci materiál
Banderole
Počet kusov
410
Hmotnosť (brutto)
529 g
Výška
100 mm
Dĺžka
84 mm
Šírka
201 mm
Čistá hmotnosť
519 g
Množstvo
1.69 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540885606
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
4920 (12 CON)
Hmotnosť (brutto)
6.4 kg
Výška
201 mm
Dĺžka
400 mm
Šírka
252 mm
Čistá hmotnosť
6.2 kg
Množstvo
20.26 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540885712
Baliaci materiál
-
Počet kusov
221400 (45 TRP)
Hmotnosť (brutto)
288.23 kg
Výška
1155 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
280.26 kg
Množstvo
0.91 m3
Vrstva na paletu
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
9

Obsah

Produkt je vyrobený z

Čerstvé vlákno

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Čerstvé vláknoSpoločnosť Essity si stanovila ambiciózny cieľ, aby všetky suroviny pochádzajúce z drevného čerstvého vlákna používané vo výrobe našich produktov boli buď certifikované v súlade s FSC®, alebo PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification = Program na udeľovanie certifikátov zodpovedného lesného hospodárstva). Navyše, všetky drevné čerstvé vlákna musia spĺňať štandard FSC® Controlled Wood standard vrátane overenia treťou stranou. Zásady získavania vlákna v spoločnosti Essity nájdete podrobnejšie opísané na www.essity.com.Čerstvé buničinové vlákna sa vyrábajú z mäkkého aj tvrdého dreva. Drevo sa podrobí chemickým alebo mechanickým procesom, pomocou ktorých sa oddelia celulózové vlákna a odstráni sa lignín a ostatné rezíduá.

Bielenie je čistiaci proces vlákien a jeho cieľom je dosiahnuť jasnú buničinu, ale zároveň aj určitý stupeň čistoty vlákna, ktoré tým spĺňa požiadavky pre hygienické produkty a v niektorých prípadoch aj požiadavky na bezpečnosť potravín.

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pre potlačené produkty sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu


Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné použitie papiera nevhodného na predaj používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 09-05-2022
Dátum revízie: 15-02-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Mannheim továrni, DE a je certifikovaný v súlade s IFS, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt sa používa najmä na osobnú hygienu a môžete ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía