Študentské toalety na vysokých školách

Vysoké školy

Keď sa študenti rozhodujú, na ktorej univerzite budú študovať, rozhodujú sa najmä podľa študijných programov a dostupných kurzov, ale zohľadňujú aj svoje skúsenosti z univerzitného areálu a vzťah univerzity k životnému prostrediu.


Očakávajú čisté prostredie a hygienické toalety. V tomto období vám vo veľkej miere môže pomôcť výber produktov a služieb, ktoré odrážajú váš záväzok voči udržateľnému rozvoju. To však môže predstavovať veľkú výzvu, najmä ak sa staráte o niekoľko budov rozmiestnených na veľkej ploche univerzitného areálu s vysokou a rôznorodou návštevnosťou.


Tork pomáha inštitútom vysokého školstva ponúknuť pozitívnu skúsenosť vďaka oceneným hygienickým riešeniam, ktoré šetria zdroje na upratovanie a znižujú odpad. Prečo? Aby ste vy aj váš tím mohli prispieť k zdraviu študentov aj k celkovému zdraviu fakulty a vytvorili zdravé prostredie na štúdium.