Udržateľnosť

Udržateľnosť

Minimalizácia vplyvu na životné prostredie, maximalizácia výkonu podnikania

V súčasnosti chcú ľudia žiť čo najzdravšie a najudržateľnejšie, a to doma aj mimo domova. Tork je súčasťou globálnej spoločnosti Essity zameranej na hygienu a zdravie, ktorá je uznávaná na celom svete ako jedna z najudržateľnejších spoločností. Udržateľný rozvoj sa stal neoddeliteľnou súčasťou kľúčových obchodných stratégií so zameraním na oblasti, kde máme najväčší vplyv, pričom máme vysoké ambície v oblastiach ako sú dobré životné podmienky, udržateľná spotreba a cirkulárna spoločnosť. 

Myslíme dopredu smerom k udržateľnému rozvoju

Zistite, ako naše udržateľné hygienické riešenia prispievajú k urýchleniu plnenia cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

Viac za menej

V Tork sme sa zaviazali vyvíjať produkty a riešenia, ktoré pomôžu našim zákazníkom minimalizovať odpad a robiť viac za menej. Pre nás to znamená zmenu v tom, ako navrhujeme a vyrábame produkty, a to v rámci celého hodnotového reťazca. 

Zdravie

Hygiena, zdravie a duševná pohoda sú veľmi úzko prepojené. Investovaním do zlepšenia hygieny, ukážete, že vám na nej záleží, a zbadáte výhody zdravšieho personálu so zníženou práceneschopnosťou a väčšieho množstva spokojných zákazníkov a návštevníkov. V Tork je naším cieľom zvýšiť hygienický štandard pre všetkých a zlepšiť zdravie na pracovisku. Vieme, že zdravie je nevyhnutné na udržanie fungujúcej spoločnosti.

Vedeli ste o tom?

Skoro 90 % našich obalov vyrobených z obnoviteľných zdrojov, ako je papier alebo kartón, ktoré sú recyklovateľné.

Cirkularita

V Tork znamená cirkularita nový pohľad na spôsob, akým podnikáme, efektívnejšie využívame zdroje a znižujeme odpad. Naším cieľom je navrhovať produkty, ktoré sa hodia k cirkulárnej spoločnosti. Spoluprácou s rovnako zmýšľajúcimi spoločnosťami dokážeme uzavrieť kruh v oblasti profesionálnej hygieny.


Vedieme v transformácii profesionálnej hygieny z lineárnej na cirkulárnu. To si vyžaduje nové podnikateľské modely, ktoré sú zacielené na zodpovedné využívanie zdrojov prostredníctvom postoja „navrhnúť, znížiť množstvo, znova použiť a recyklovať“, čím meníme odpad na nové zdroje.

Náhľad letáku o udržateľnosti
Prečítajte si náš leták

Udržateľné hygienické riešenia pre vaše podnikanie

Literatúra

V porovnaní s náplňami Tork H2 Universal 150299
2-vrstvová servítka v stolnom zásobníku v porovnaní s modelom Fastfold (zásobník Tork: 271800 a náplň Tork: 10933)