Myslite dopredu smerom k udržateľnému rozvoju

Myslite dopredu smerom k udržateľnému rozvoju

Myslíme dopredu smerom k udržateľným produktom a riešeniam, ktoré pomôžu našim zákazníkom dosiahnuť ciele v oblasti udržateľnosti.
Úlohou značky Tork je vytvárať riešenia, vďaka ktorým sa hygiena mimo domova stane udržateľnejšou. To je náš postoj k dôležitým témam v oblasti udržateľnosti, ako je zodpovedné využívanie zdrojov vlákna a zníženie emisií uhlíka našich produktov.

Vedecky podložené ciele

Naše ciele na zníženie CO2 boli od decembra 2018 odsúhlasené iniciatívou Science Based Targets. Medzi ciele patria celkové ciele pre energiu, elektriku, dopravu, suroviny, dodávateľov a odpad.


Spoločnosť Essity sa do roku 2030 (2016) zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov od nakúpených kľúčových surovín, cez dopravu, odpad vytvorený v procese výroby až ku konečnému spracovaniu predaných produktov o 18 % a emisie skleníkových plynov znížiť o 25 % do roku 2030 (východiskový rok 2016) pri využívaní energie v spoločnosti a zakúpenej elektrickej energie (cieľ 1 a 2).