Kolegovia spolupracujú a pozerajú sa na tablet

Školenie a vzdelávanie v oblasti hygieny

Myslíme si, že zlepšenie úrovne hygieny a zdravia pomocou zvýšenia štandardu na celom svete je veľmi dôležité. V našom najmodernejšom vzdelávacom programe zažijete vynikajúcu interaktívnu vzdelávaciu skúsenosť s lepšími výsledkami a zmenou správania v oblasti hygieny rúk a upratovania.