Kancelárie

Kancelárie

Zvýšenie kvality upratovania v kancelárii bez kompromisov v efektivite prevádzky je pre manažérov zariadení a upratovacie spoločnosti komerčných kancelárskych budov stále pretrvávajúca výzva spolu s plnením udržateľných cieľov.  


Pandémia priniesla ďalšie výzvy v podobe zvýšených potrieb v oblasti upratovania a dezinfekcie a zvýšenej miery používania tzv. hybridných pracovných modelov s neustále sa meniacou a nepredvídateľnou obsadenosťou kancelárií. Na zvládnutie všetkých výziev a zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti potrebujete efektívne systémy a inteligentnejšie spôsoby práce. 


Upratovanie na základe získaných údajov a produkty, ktoré sa ľahko používajú a predchádzajú nedostatku zásob, vám umožnia zvýšiť kvalitu upratovania aj efektivitu prevádzky. S nimi dokážete zvládnuť aj nepredvídateľné problémy, vyhnúť sa sťažnostiam a poskytnúť zdravé a bezpečné prostredie pre každého v kancelárii. A to všetko s nižším vplyvom na životné prostredie.