TORK NL2 E 0103b.jpg
S cieľom zvýšiť povedomie o význame hygieny rúk v oblasti zdravotnej starostlivosti popredná svetová spoločnosť v oblasti hygieny a zdravia SCA spoločne s RISE (Švédskym výskumným inštitútom) hrdo zverejňuje nový výskum zameraný na výskyt baktérií zistených v okolí pacienta. Dvojročnú štúdiu realizovali výskumníci SCA, zdravotnícke inštitúcie a výskumné ústavy. Štúdia bola sponzorovaná švédsku vládnou agentúrou Vinnova, ktorá je zodpovedná za podporu udržateľného rastu prostredníctvom inovácií, a zamerala sa na textil a povrchy v okolí pacienta ako na možné zdroje infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (HAI - health care associated infections).
 
 

Je potrebné zdôrazniť dezinfekciu rúk po kontakte s okolím pacienta

 
Pomocou vzoriek DNA výskumníci skúmali baktérie nájdené na povrchu v bezprostrednom okolí pacienta, medzi ktoré patria: textílie, ako sú oddeľujúce závesy pre súkromie pacienta, posteľná bielizeň v neonatálnych inkubátoroch, ochranné zábrany pre pacientov, podlahy na lôžkových oddeleniach, toaletách a v sprchách. Skúmané povrchy obsahovali širokú škálu baktérií, z ktorých niektoré sú potenciálne patogény a môžu vyvolať infekciu. Záver štúdie zdôrazňuje potrebu správnej hygieny rúk, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia WHO nazýva „5. moment hygieny rúk“. Bohužiaľ, podľa amerického časopisu Infection Control je dodržovanie hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach v 5. momente  najnižšie. Iba 60 percent zdravotníckych pracovníkov túto skutočnosť jednoznačne uznáva a dodržiava dané pravidlá.
 
„Naša štúdia ukazuje, že povrchy blízke pacientom môžu obsahovať potenciálne patogénne baktérie. Správna hygiena rúk po kontakte s povrchmi môže pomôcť zabrániť krížovej kontaminácii a potenciálne pomáha znížiť riziko HAI,“ hovorí Birgitta Bergströmová, Msc, Microbiologie a hygiene v RISE Agrifood and Bioscience.
 

Vzdelávanie, postupy čistenia a umiestnenie zásobníkov sú kľúčové

 
V predchádzajúcej trojročnej štúdii s 16 nemocnicami, ktorú značka Tork sponzorovala, sa 60 percent zdravotníckych pracovníkov domnievalo, že umiestnenie zásobníkov je hlavným príspevkom k lepšiemu dodržiavaniu pravidiel, ktorý zaručuje dlhodobú zmenu správania.
 
„Naša štúdia ukázala, že je dôležité pozrieť sa na momenty hygieny z hľadiska zdravotníckeho personálu a ich úloh, maximálne zjednodušiť plnenie 5 momentov a tiež zabezpečiť jednoduchý prístup a logické umiestnenie zásobníkov. Aj taká malá zmena môže mať veľký dopad,“ povedala Carolyn Berland, vedúca vedecká pracovníčka výskumu a vývoja spoločnosti SCA.
 
Dávkovače Tork používané v štúdii sú súčasťou celkovej ponuky hygieny rúk pre zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na to, aká dôležitá je častá hygienická prax medzi pracovníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti, je výber dezinfekčných prostriedkov a mydiel optimalizovaný tak, aby bola hygiena rúk čo možno najjemnejšia, najefektívnejšia a najrýchlejšia.
Tork odporúča nasledujúce kroky, aby podporil dodržiavanie noriem a pomohol v prevencii infekcií:
 
• Informujte pracovníkov a návštevníkov o dôležitosti 5. momentu hygieny rúk.
• Majte jasné a podrobné postupy pre čistenie oblastí v blízkosti pacienta.
• Čistite textílie určené pacientom často a zvážte, kedy môžu byť vhodnejšie textílie na jedno použitie.
• Zlepšite dodržovanie odporúčaní pre umiestnenie stojanu Tork v zdravotníckych zariadeniach. Odporúčania založené na výskume spoločnosti Tork nájdete na adrese (Http://www.tork.co.uk/about/hygiene/dispenser-placement-healthcare/)
• Navštívte webovú stránku Svetového dňa pre hygienu rúk WHO (http://www.who.int/gpsc/5may)
 

Propagácia Svetového dňa hygieny rúk pre zdravotníckych pracovníkov

 
Podľa WHO zostávajú nemocničné infekcie HAI zásadným problémom. Dobrá hygiena rúk je všeobecne považovaná za jednu z najdôležitejších metód obmedzenia týchto infekcií . Preto WHO s podporou Organizácie pre bezpečnosť pacientov (POPS) každoročne zdôrazňuje dôležitosť hygieny rúk v rámci Svetového dňa hygieny rúk 5. mája. SCA je hrdým účastníkom tohto programu.
 
„Zdravotnícki pracovníci sú zaneprázdnení, pretože sa snažia chrániť zdravie svojich pacientov. Potrebujú a zaslúžia si našu podporu, aby mohli v prípade potreby rýchlo a ľahko vykonávať hygienu rúk,“ povedala Berland. „Svetový deň hygieny rúk môže týmto odborníkom pomôcť v ich ťažkej úlohe dodržovania pravidiel hygieny.“
 
 
 
O štúdii Vinnova I-Tex

S cieľom zistiť, ako je možné znížiť infekcie spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (SCI), sa SCA zúčastnila ako jeden z hlavných prispievateľov dvojročného výskumu spoločnosti Vinnova, ktorý zahŕňal trinásť partnerov vrátane nemocníc, výskumných ústavov a súkromných firiem. Spoločnosť SCA investovala do tohto projektu viac ako 2 000 hodín.
 
O Svetovom dni hygieny rúk
 
Svetový deň hygieny rúk je kampaň Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na podporu hygieny rúk v oblasti zdravotnej starostlivosti každoročne 5. mája. Cieľom týchto snáh je zlepšiť súlad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s Centrami pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a s odporúčaniami WHO pre hygienu rúk. Aktivity okolo Svetového dňa hygieny rúk tiež tematizujú a osvetľujú nesprávne chápanie hygieny rúk.

Nový kartón na servítky s prvkami Tork Easy Handling®

478712_dinner_napkin_easy_handling.jpg
Stačí odtrhnúť časť pozdĺž perforovanej línie a kartón sa zmení na ľahko nájditeľný a dostupný zásobník na servítky do vášho skladu.

Ad-a-Glance

Funkcia Xpressnap AD-a-Glance je vaša príležitosť využiť panely zásobníka a urobiť tak z neho marketingový nástroj priamo vo svojej prevádzke. Naplno využiť funkciu AD-a-Glance je veľmi jednoduché a rozdiel uvidíte vo svojom okolí aj v ziskoch!

Vyberte oblasť podnikania

Hotel.tif

Hotely

Food service.tif

Stravovacie zariadenia

Priemyslná výroba

Udržujte svoje výrobné linky čisté pomocou našich užitočných zásobníkov a účelovo vyrobených utierok. Každá tkanina je na 100 % nová a vyrobená na určitú úlohu, ale aj dostatočne univerzálna na viacúčelové použitie. S našimi profesionálnymi utierkami sa minimalizujú prestoje, sytémy čistenie a leštenie, ktoré pomáhajú urýchliť pravidelnú údržbu.

Prečítajte si viac

Zdravotníctvo

Každé zdravotnícke zariadenie sa zameriava na zlepšovanie kvality života svojich pacientov. Naše hygienické systémy na čistenie rúk sú špeciálne vyvinuté pre opatrovateľov a znižujú riziko infekcie. Takže je pre vašich kolegov jednoduchšie udržať hygienu na vrchole a zamerať sa na to, čo je naozaj dôležité – vynikajúcu úroveň starostlivosti o pacienta. Ako vám môžeme pomôcť lepšie sa starať o váš tím, pacientov a vaše zariadenie?

Prečítajte si viac