Balenia z udržateľného materiálu

Balenia z udržateľného materiálu

Neustále pracujeme na vývoji nových možností balenia bez fosílií, na optimalizácii balení a stlačení našich produktov tak, aby bolo potrebné menšie množstvo obalového materiálu, čím ušetríme zdroje aj dopravu.
Dnes je 90 % z Tork obalov vyrobených z obnoviteľných zdrojov, ako je papier alebo kartón, ktoré sú recyklovateľné. Do roku 2025 budeme používať 30 % recyklovaného obsahu v plastových obaloch a 100 % našich plastových obalov bude recyklovateľných. Mnohé naše produkty už spĺňajú tieto predsavzatia.

Sľub Tork týkajúci sa používania plastov

Chceme navrhovať služby a produkty, ktoré sa stanú súčasťou cirkulárnej spoločnosti a nahradia plastové obaly všade, kde je to možné.