Plnenie cieľov OSN pre udržateľný rozvoj

Plnenie cieľov OSN pre udržateľný rozvoj

Chceme vyvíjať produkty a služby, ktoré spotrebujú menej zdrojov a stanú sa súčasťou cirkulárnej spoločnosti, aby sme prispeli k plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja.
Značka Tork a naša materská spoločnosť Essity sa zaviazali prispievať k cieľom Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj. Prostredníctvom našich obchodných činností a odborných vedomostí sa zameriavame na ciele 3, 6, 12, 13 a 15, keďže to sú ciele, ktoré môžeme skutočne ovplyvniť. Naše udržateľné platformy – Zdravie, Viac za menej a Cirkularita – nám umožňujú vytvárať skutočné hodnoty pre našich zákazníkov, partnerov a spoločnosť spolu s nimi.
Vedeli ste, že…

Tork je súčasťou globálnej spoločnosti Essity zameranej na hygienu a zdravie, ktorá je uznávaná na celom svete ako jedna z najudržateľnejších spoločností.

Literatúra

Na základe porovnania Tork exelCLEAN®​ a používania tradičných handier a tkanín
2-vrstvová servítka v stolnom zásobníku v porovnaní s modelom Fastfold (zásobník Tork: 271800 a náplň Tork: 10933)
Na základe analýzy životného cyklu (LCA) pre Európu, kde sa zobrali do úvahy neuskutočnené procesy, vykonanej spoločnosťou Essity a overenej Švédskym výskumným environmentálnym inštitútom (IVL, Swedish Environmental Research Institute Ltd) v 2017