Šesť študentov sa rozpráva v triede

Skúsenosť študentov a udržateľnosť v univerzitnom areáli

Očakávania študentov týkajúce sa prostredia univerzitného areálu predstavujú vysoké nároky pre jeho manažment. V článkoch uvedených nižšie si môžete prečítať viac o udržateľnosti a očakávaniach študentov. 

 

Požiadavky a očakávania v oblasti hygieny vo vysokofrekventovaných zariadeniach, ako sú univerzity, stále rastú. Študenti chcú a očakávajú čisté, zdravé a funkčné prostredie na štúdium, prácu a zábavu. Kvalitu ich skúsenosti s areálom univerzity ovplyvňuje čistota a štandard školy a prostredia univerzity ako celku, najmä toaliet. Väčšina študentov tvrdí, že zlá hygienická skúsenosť s toaletami negatívne ovplyvní ich celkový názor na školu.*


Aj téma udržateľnosti na univerzitách je stále dôležitejšia. V skutočnosti štúdia preukázala, že 94 % budúcich zahraničných študentov si myslí, že univerzity by sa mohli viac snažiť, aby boli udržateľnejšie v oblasti životného prostredia.* To znamená, že iniciatívy na udržateľný rozvoj v univerzitnom areáli sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. 


Očakávania študentov v oblasti hygieny aj udržateľného rozvoja predstavujú vysoké nároky na manažment zariadenia. Údržba a upratovanie v univerzitných areáloch, ktoré predstavujú obrovské plochy s vysokou frekvenciou a fluktuáciou návštev, sú nesmierne náročné. Aby ste splnili stále sa zvyšujúce nároky týkajúce sa hygieny, čistoty a zodpovednosti k životnému prostrediu, musíte neustále zvyšovať svoju prevádzkovú efektivitu. Dosiahnuť viac z menej alebo z rovnakého množstva je stále dôležitejšie – čo znamená, že je nevyhnutné nájsť riešenia, ktoré šetria čas a námahu vášmu personálu. 


3 tipy, ako zvýšiť čistotu a udržateľnosť v študentských toaletách.

Štúdie ukazujú, že

tork_highereducation_student_800x500.jpg  


3 tipy na zlepšenie čistoty a udržateľnosti v študentskej toalete a umyvárni

Nepostačujúci hygienický štandard na toaletách ovplyvňuje celkový dojem študentov z univerzitného areálu. Chcete splniť ich očakávania? Zaistite, aby na podlahe nebol odpad ani papier, povrchy boli čisté a mydlo a papierové utierky na ruky stále dopĺňané. Ak chcete udržať celé zariadenie upratané a čisté a prispieť tak k pozitívnej skúsenosti študentov, tu je niekoľko faktorov, ktoré sú dôležité:
Zapustený adaptér Tork PeakServe
1. tip

Hygiena a vysoká kapacita

Nedostatok utierok na ruky negatívne ovplyvní skúsenosť na toalete. Okrem nepríjemností to ovplyvňuje aj hygienu rúk, čo predstavuje zvýšené riziko kontaminácie. Zaistite dostatočnú kapacitu zásobníkov na papierové utierky na ruky na celé skúškové obdobie, prestávky aj všetky spoločenské udalosti.
Tork PeakServe papierová utierka
2. tip

Minimálny odpad

Menšie množstvo použitých papierových utierok je výhodné z niekoľkých dôvodov. Okrem ušetrených nákladov to má značný vplyv na životné prostredie. Znížená spotreba utierok ovplyvňuje potrebný počet vyprázdnení odpadkových košov. Vďaka riešeniam znižujúcim odpad, ako je dávkovanie utierok na ruky po útržkoch, môžete skvalitniť skúsenosť študentov čistotou aj udržateľnosťou.
Tork SmartOne
3. tip

Zrýchlenie plynulosti a ušetrenie času

Skvalitnite skúsenosť študentov tým, že skrátite čas, ktorý musia stráviť na toaletách. Pomôžte im vyhnúť sa čakaniu v rade, či už pred použitím toalety, alebo pri sušení rúk. Zlepšite plynulosť vďaka zásobníkom znižujúcim odpad aj potrebný čas, keďže sa tak často nevyprázdnia a nezaplnia odpadkové koše tak rýchlo. A čo je ešte úžasné? Upratovací personál nemusí upratovať tak často a blokovať tým toalety.

Tork PeakServe systém nadväzujúcich utierok na ruky

Tork PeakServe® ponúka najvyššiu kapacitu utierok na ruky na trhu vďaka zásobníkom, ktoré môžete kedykoľvek dopĺňať, vďaka čomu budú utierky vždy k dispozícii a vy ušetríte čas na upratovanie. Rýchlejšie dávkovanie urýchli plynulosť na toaletách a kompaktné náplne ušetria priestor. Teraz ponúkame Tork PeakServe Mini pre menšie priestory a Tork PeakServe adaptéry na zapustené skrinky na utierky, vďaka ktorým môžete obslúžiť celé svoje zariadenie s jedným systémom a použiť jeden typ náplne.
 
Chcete sa pripraviť na kritické chvíle s Tork PeakServe? Prihláste sa na bezplatnú ukážku

Odporúčanie produktov