Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky
 • Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky
 • Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky
 • Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky
100589

Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky

Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky
 • Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky
 • Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky
 • Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky

Popis

Doprajte svojim hosťom pohodlie s jemnými papierovými utierkami na ruky Tork PeakServe® Advanced. Zaistia dobré usušenie rúk a majú veľmi peknú sivú ozdobnú razbu v tvare listu. Tork PeakServe®: najnovšia inovácia navrhnutá pre vysoko frekventované toalety a umyvárne, kde personál potrebuje maximalizovať čas upratovania a udržať dobrú plynulosť pre návštevníkov. Systém je kompatibilný so zásobníkom Tork PeakServe. Má vysokú kapacitu vyše 2 100 utierok, ktoré dokáže dávkovať rýchlo a plynulo bez prerušenia. Stlačené náplne sa rýchlo kedykoľvek dopĺňajú. Ľahko sa uskladňujú a prepravujú, vďaka čomu umožňujú personálu sústrediť sa na upratovanie.

 • Dávkovanie po útržkoch znižuje spotrebu a zlepšuje úroveň hygieny
 • QuickDry™ – naša najpevnejšia papierová utierka s najväčšou absorpciou na účinnejšie sušenie s menším množstvom odpadu
 • Atraktívny motív listu Tork: navrhnutý, aby zapôsobil
 • Stlačené balenia utierok na ruky zvýšia kapacitu a znížia čas potrebný na údržbu
 • Systém nepretržitého dávkovania utierok na ruky dávkuje utierky plynule, dokonca aj medzi jednotlivými baleniami, kvôli lepšej plynulosti prevádzky na toaletách, bez prestojov pre hostí
QuickDryTork Easy Handling® plastické vrece – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovSA-COC-008266 FSC MIXSE/004/001 EU Ecolabel57669 U 22 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
H5 – Tork PeakServe® Continuous® Hand Towels
Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
22.5 cm
Šírka rozloženého útržku
20.1 cm
Dĺžka zloženého útržku
8 cm
Šírka zloženého útržku
20.1 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Áno
Razba
Áno
Farba
Biela
Typ skladu
Continuous

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540885576
7322540885583
7322540885569
Baliaci materiál
Banderole
Plastic
-
Počet kusov
270
3240 (12 CON)
145800 (45 TRP)
Hmotnosť (brutto)
498.6 g
6.1 kg
272.25 kg
Výška
100 mm
201 mm
1155 mm
Dĺžka
84 mm
400 mm
1200 mm
Šírka
201 mm
252 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
488.4 g
5.9 kg
263.75 kg
Množstvo
1.69 dm3
20.26 dm3
0.91 m3
Vrstva na paletu
-
-
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
9
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540885576
Baliaci materiál
Banderole
Počet kusov
270
Hmotnosť (brutto)
498.6 g
Výška
100 mm
Dĺžka
84 mm
Šírka
201 mm
Čistá hmotnosť
488.4 g
Množstvo
1.69 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540885583
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
3240 (12 CON)
Hmotnosť (brutto)
6.1 kg
Výška
201 mm
Dĺžka
400 mm
Šírka
252 mm
Čistá hmotnosť
5.9 kg
Množstvo
20.26 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540885569
Baliaci materiál
-
Počet kusov
145800 (45 TRP)
Hmotnosť (brutto)
272.25 kg
Výška
1155 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
263.75 kg
Množstvo
0.91 m3
Vrstva na paletu
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
9

Obsah

Produkt je vyrobený z

Čerstvé vlákno

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Čerstvé vláknoSpoločnosť Essity si stanovila ambiciózny cieľ, aby všetky suroviny pochádzajúce z drevného čerstvého vlákna používané vo výrobe našich produktov boli buď certifikované v súlade s FSC®, alebo PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification = Program na udeľovanie certifikátov zodpovedného lesného hospodárstva). Navyše, všetky drevné čerstvé vlákna musia spĺňať štandard FSC® Controlled Wood standard vrátane overenia treťou stranou. Zásady získavania vlákna v spoločnosti Essity nájdete podrobnejšie opísané na www.essity.com.Čerstvé buničinové vlákna sa vyrábajú z mäkkého aj tvrdého dreva. Drevo sa podrobí chemickým alebo mechanickým procesom, pomocou ktorých sa oddelia celulózové vlákna a odstráni sa lignín a ostatné rezíduá.

Bielenie je čistiaci proces vlákien a jeho cieľom je dosiahnuť jasnú buničinu, ale zároveň aj určitý stupeň čistoty vlákna, ktoré tým spĺňa požiadavky pre hygienické produkty a v niektorých prípadoch aj požiadavky na bezpečnosť potravín.

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pre potlačené produkty sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu


Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné použitie papiera nevhodného na predaj používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 14-09-2020
Dátum revízie: 13-12-2023

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Harrodsburg továrni, US a je certifikovaný v súlade s SQF Food Safety Code for Manufacture of Food Packaging.

Znehodnotenie

Tento produkt sa používa najmä na osobnú hygienu a môžete ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía