Získajte kredity LEED so značkou Tork

Získajte kredity LEED so značkou Tork

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Líderstvo v energetickom a environmentálnom dizajne) je najpoužívanejšie hodnotenie systému zelených budov na svete. Dostupné pre rôzne typy budovy, komunity a typy projektov domov – LEED poskytuje rámec na vytváranie zdravých, vysoko efektívnych nízkonákladových zelených budov. 


Získaním osvedčenia LEED si môže vaša spoločnosť zlepšiť svoj imidž zelenej spoločnosti, využiť to na získanie konkurenčnej výhody, pritiahnuť a udržať si nové talenty a splniť svoje ciele v oblasti udržateľnosti.


Ako fungujú kredity LEED?  

 
LEED používa kreditný systém, v ktorom udeľuje kredity za dizajn, stavbu, prevádzku a údržbu budovy. Kredity sa postupne spočítavajú a budova tak môže získať osvedčenie LEED na štandardnej, striebornej, zlatej a platinovej úrovni.

Mnoho produktov a služieb Tork môže vášmu zariadeniu pomôcť získať kredity LEED. Napríklad pri prechode na hygienický papier certifikovaný treťou stranou vám môže priniesť dva kredity LEED – za zelené upratovanie a za nákup s ohľadom na životné prostredie. Budova môže získať až päť kreditov za splnenie požiadaviek v oblasti inovácie napríklad tým, že začne používať Tork Vision Cleaning alebo nainštaluje Tork PeakServe®

 

Ak ste práve v kategórii LEED na striebornej úrovni s 58 kreditmi LEED, prechod na hygienický papier a papierové utierky na ruky Tork certifikované treťou stranou vám môže priniesť dva kredity a dostane vás na zlatú úroveň LEED. 

Kontakty

Získajte kredity LEED pre svoje zariadenie pomocou produktov a služieb Tork

Referencie

* Merané v približne 13 000 pripojených zásobníkoch od júna do decembra 2019 v mesiaci, kedy bol zásobník prázdny, v porovnaní s celkovým časom za mesiac. 
** Na základe zdokumentovaných výsledkov dosiahnutých tromi zákazníkmi používajúcimi systém Tork Vision Cleaning, meraných pred a po implementácii riešenia Tork Vision Cleaning.
 
Poznámka: Tork Vision Cleaning ste poznali pod názvom Tork EasyCube®