Tork priemyselná čistiaca utierka
  • Tork priemyselná čistiaca utierka
  • Tork priemyselná čistiaca utierka
  • Tork priemyselná čistiaca utierka
520678

Tork priemyselná čistiaca utierka

Tork priemyselná čistiaca utierka
  • Tork priemyselná čistiaca utierka
  • Tork priemyselná čistiaca utierka
  • Tork priemyselná čistiaca utierka

Popis

Tork priemyselná čistiaca utierka je perfektnou alternatívou k handrám alebo utierkam na zapožičanie. Vďaka svojej mäkkosti a pružnosti umožňuje čistenie stiesnených priestorov a zložitých dielov bez poškrabania povrchu, no stále je dosť pevná, aby poutierala olej, mastnotu a špinu, pričom je vhodná s väčšinou rozpúšťadiel. Možno ju použiť v zásobníku na skladané utierky, ktorý chráni náplň pred znečistením a ponúka jednorazové vydanie na zníženie spotreby.
  • Spĺňa požiadavky na čistenie, pretože je vhodná na prácu s väčšinou rozpúšťadiel, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov
  • Jej pevná textúra a vysoká absorpčná schopnosť z nej robí ideálnu utierku na utieranie oleja, tuku, mazadiel a špiny.
excelCLEAN®Tork Easy Handling® Box – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalov52632 U 20 Food contact approved certified by a third partySA-COC-008266 FSC MIX

Informácie o produkte a doprave

Systém
W4 – Zásobník Top Pak
Kvalita
Premium
Dĺžka rozloženého útržku
42.8 cm
Šírka rozloženého útržku
35.5 cm
Dĺžka zloženého útržku
10.8 cm
Šírka zloženého útržku
35.5 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Nie
Razba
Nie
Farba
Šedá

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540862546
7322540862553
7322540872293
Baliaci materiál
Plastic
Carton
-
Počet kusov
120
600 (5 CON)
28800 (48 TRP)
Hmotnosť (brutto)
1200.1 g
6.7 kg
315.07 kg
Výška
160 mm
175 mm
2250 mm
Dĺžka
110 mm
558 mm
1200 mm
Šírka
356 mm
368 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
1185.1 g
5.9 kg
284.43 kg
Množstvo
6.27 dm3
35.94 dm3
1.73 m3
Vrstva na paletu
-
-
12
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
4
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540862546
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
120
Hmotnosť (brutto)
1200.1 g
Výška
160 mm
Dĺžka
110 mm
Šírka
356 mm
Čistá hmotnosť
1185.1 g
Množstvo
6.27 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540862553
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
600 (5 CON)
Hmotnosť (brutto)
6.7 kg
Výška
175 mm
Dĺžka
558 mm
Šírka
368 mm
Čistá hmotnosť
5.9 kg
Množstvo
35.94 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540872293
Baliaci materiál
-
Počet kusov
28800 (48 TRP)
Hmotnosť (brutto)
315.07 kg
Výška
2250 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
284.43 kg
Množstvo
1.73 m3
Vrstva na paletu
12
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
4

Tork exelCLEAN® utierky

Tento produkt neobsahuje silikón.

Celulózová buničina

Polyester

Polypropylén

Funkčné činidlá a prídavné látky

Suroviny

Celulózová buničina

Celulózová buničina sa vyrába buď z mäkkého, alebo tvrdého dreva pochádzajúceho zo zodpovedne spravovaných lesov. Triesky sa varia spolu s chemickými látkami, aby sa odstránil lignín spomedzi vlákien. Buničina sa bieli postupom TCF (Úplne bez chlóru) alebo ECF (Bez elementárneho chlóru) tak, aby sa dosiahol čistý, jasný a silný produkt, ale aby sa zároveň zvýšili hygienické a absorpčné vlastnosti.

Polyester

Polyesterové vlákna sa vyrábajú z kyseliny tereftalovej a etylénglykolu, ktoré prostredníctvom kondenzácie zreagujú na polyesterovú živicu. Roztavená živica sa spriada do vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna sa následne režú na požadovanú dĺžku.

Polypropylén

Polypropylén alebo polypropén je termoplastický polymér vyrábaný z ropy. Roztavená živica sa spriada do nekončiacich vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna vytvárajú sieť.

Funkčné činidlá a prídavné látky

Funkčné prídavné látky môžu byť činidlo na posilnenie vo vlhkom stave, antistatické činidlo a zvlhčujúce prídavné látky/tenzidy.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 19-04-2019
Dátum revízie: 19-01-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Suameer továrni, NL a je certifikovaný v súlade s ISO 9001 a ISO 14001 (Environmental management systems).

Likvidácia/zničenie použitého produktu

Tento produkt sa využíva najmä pri priemyselných procesoch. Pri použití v rámci priemyselných procesov môže byť produkt kontaminovaný rôznymi látkami. To určí, ako sa bude s použitým produktom zaobchádzať/ako bude zlikvidovaný/zničený. Produkt samotný je vhodný na spálenie. V prípade použitia v rámci priemyselných procesov kontaktujte miestne úrady pred jeho likvidáciou.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía