Tork Heavy-Duty čistiaca utierka
  • Tork Heavy-Duty čistiaca utierka
  • Tork Heavy-Duty čistiaca utierka
  • Tork Heavy-Duty čistiaca utierka
530279

Tork Heavy-Duty čistiaca utierka

Tork Heavy-Duty čistiaca utierka
  • Tork Heavy-Duty čistiaca utierka
  • Tork Heavy-Duty čistiaca utierka
  • Tork Heavy-Duty čistiaca utierka

Popis

Zvládnite aj tie najväčšie nečistoty s našou hrubou a absorpčnou čistiacou utierkou. Túto utierku určenú na náročné úlohy môžete použiť skoro so všetkými rozpúšťadlami. Chráni ruky a zaistí bezpečné, bezproblémové čistenie. Je dostupná v Tork Easy Handling® boxe na rýchle prenášanie a dávkovaná po útržkoch, čo zvyšuje hygienu a minimalizuje odpad. Znížte vplyv svojej spoločnosti na životné prostredie – od roku 2011 sme znížili emisie CO2 Tork exelCLEAN® utierok o 28 %* a vytvorili obaly z recyklovaných materiálov. * (Analýza životného cyklu) LCA uskutočnená spoločnosťou Essity a IVL Svenska Miljöinstitutet v apríli 2021.
  • Modrý papier je viditeľnejší, a preto dosledovateľnejší v potravinárskom prostredí, čo zvyšuje bezpečnosť výroby v spracovaní potravín.
  • Znížte čas potrebný na upratovanie až o 35 % a vynaloženú snahu o 31 % v porovnaní s prenajímanými utierkami, keďže tieto utierky sú vhodné na viacnásobné použitie.
  • Dizajn Heavy-Duty chráni ruky pred teplom aj kovovými úlomkami
  • Zvýšte udržateľnosť svojej prevádzky – balenie tohto produktu je vyrobené zo 100 % recyklovaných vláken a minimálne z 30 % recyklovaných plastov.
Tork Easy Handling® Box – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovTOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastovSA-COC-008266 FSC MIX52632 U 20 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
W4 – Zásobník Top Pak
Kvalita
Premium
Dĺžka rozloženého útržku
41.5 cm
Šírka rozloženého útržku
35.5 cm
Dĺžka zloženého útržku
10.8 cm
Šírka zloženého útržku
35.5 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Nie
Razba
Nie
Farba
Modrá

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541183190
7322541183206
7322541390635
Baliaci materiál
Plastic
Carton
-
Počet kusov
105
420 (4 CON)
25200 (60 TRP)
Hmotnosť (brutto)
1248.1 g
5.4 kg
323.28 kg
Výška
160 mm
340 mm
2190 mm
Dĺžka
110 mm
365 mm
1200 mm
Šírka
356 mm
238 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
1237.5 g
5 kg
297.01 kg
Množstvo
6.27 dm3
29.54 dm3
1.77 m3
Vrstva na paletu
-
-
6
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
10
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322541183190
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
105
Hmotnosť (brutto)
1248.1 g
Výška
160 mm
Dĺžka
110 mm
Šírka
356 mm
Čistá hmotnosť
1237.5 g
Množstvo
6.27 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322541183206
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
420 (4 CON)
Hmotnosť (brutto)
5.4 kg
Výška
340 mm
Dĺžka
365 mm
Šírka
238 mm
Čistá hmotnosť
5 kg
Množstvo
29.54 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322541390635
Baliaci materiál
-
Počet kusov
25200 (60 TRP)
Hmotnosť (brutto)
323.28 kg
Výška
2190 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
297.01 kg
Množstvo
1.77 m3
Vrstva na paletu
6
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
10

Tork exelCLEAN® utierky

Tento produkt neobsahuje silikón.

Celulózová buničina

Polyester

Polypropylén

Funkčné činidlá a prídavné látky

Suroviny

Celulózová buničina

Celulózová buničina sa vyrába buď z mäkkého, alebo tvrdého dreva pochádzajúceho zo zodpovedne spravovaných lesov. Triesky sa varia spolu s chemickými látkami, aby sa odstránil lignín spomedzi vlákien. Buničina sa bieli postupom TCF (Úplne bez chlóru) alebo ECF (Bez elementárneho chlóru) tak, aby sa dosiahol čistý, jasný a silný produkt, ale aby sa zároveň zvýšili hygienické a absorpčné vlastnosti.

Polyester

Polyesterové vlákna sa vyrábajú z kyseliny tereftalovej a etylénglykolu, ktoré prostredníctvom kondenzácie zreagujú na polyesterovú živicu. Roztavená živica sa spriada do vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna sa následne režú na požadovanú dĺžku.

Polypropylén

Polypropylén alebo polypropén je termoplastický polymér vyrábaný z ropy. Roztavená živica sa spriada do nekončiacich vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna vytvárajú sieť.

Funkčné činidlá a prídavné látky

Funkčné prídavné látky môžu byť činidlo na posilnenie vo vlhkom stave, antistatické činidlo a zvlhčujúce prídavné látky/tenzidy.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 01-12-2020
Dátum revízie: 27-02-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Suameer továrni, NL a je certifikovaný v súlade s ISO 9001 a ISO 14001 (Environmental management systems).

Likvidácia/zničenie použitého produktu

Tento produkt sa využíva najmä pri priemyselných procesoch. Pri použití v rámci priemyselných procesov môže byť produkt kontaminovaný rôznymi látkami. To určí, ako sa bude s použitým produktom zaobchádzať/ako bude zlikvidovaný/zničený. Produkt samotný je vhodný na spálenie. V prípade použitia v rámci priemyselných procesov kontaktujte miestne úrady pred jeho likvidáciou.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía