Tork priemyselná čistiaca utierka
  • Tork priemyselná čistiaca utierka
  • Tork priemyselná čistiaca utierka
  • Tork priemyselná čistiaca utierka
520679

Tork priemyselná čistiaca utierka

Tork priemyselná čistiaca utierka
  • Tork priemyselná čistiaca utierka
  • Tork priemyselná čistiaca utierka
  • Tork priemyselná čistiaca utierka

Popis

Vďaka našim flexibilným priemyselným čistiacim utierkam ľahko odstránite nečistoty na nedostupných miestach. Sú mäkké, vďaka čomu sa váš personál dostane ľahko a rýchlo aj na tie najnedostupnejšie miesta. Doprajte svojej spoločnosti udržateľný pokrok – od roku 2011 sme znížili emisie CO2 Tork exelCLEAN® utierok o 28 %* a vytvorili obaly z recyklovaných materiálov. Použite s Tork W4 zásobníkom na čistiace utierky na ľahký prístup za každých okolností. Vďaka dávkovaniu po útržkoch si používatelia zoberú len tú utierku, ktorú potrebujú, a znížia tak odpad. * (Analýza životného cyklu) LCA uskutočnená spoločnosťou Essity a IVL Svenska Miljöinstitutet v apríli 2021.
  • S týmito mäkkými priemyselnými čistiacimi utierkami zvládnete ľahké až stredne náročné úlohy, práca vám pôjde rýchlo a ľahko, najmä pri jemných detailoch.
  • Zvládnite všetko: olejové, mastné aj tekuté škvrny pomocou viacúčelových jednorazových čistiacich utierok a zjednodušte prípravu svojho pracovného priestoru.
  • Optimalizujte spotrebu a minimalizujte odpad spôsobený čistiacimi utierkami vďaka dávkovaniu po útržkoch.
  • Zvýšte udržateľnosť svojej prevádzky – balenie tohto produktu je vyrobené zo 100 % recyklovaných vláken a minimálne z 30 % recyklovaných plastov.
Tork Easy Handling® Box – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovTOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastov52632 U 20 Food contact approved certified by a third partySA-COC-008266 FSC MIX

Informácie o produkte a doprave

Systém
W4 – Zásobník Top Pak
Kvalita
Premium
Dĺžka rozloženého útržku
41.5 cm
Šírka rozloženého útržku
35.5 cm
Dĺžka zloženého útržku
10.5 cm
Šírka zloženého útržku
35.5 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Nie
Razba
Nie
Farba
Šedá

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541182759
7322541182766
7322541462073
Baliaci materiál
Plastic
Carton
-
Počet kusov
120
480 (4 CON)
28800 (60 TRP)
Hmotnosť (brutto)
1159.7 g
5 kg
302.1 kg
Výška
160 mm
340 mm
2190 mm
Dĺžka
110 mm
365 mm
1200 mm
Šírka
356 mm
238 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
1149 g
4.6 kg
275.76 kg
Množstvo
6.27 dm3
29.54 dm3
1.77 m3
Vrstva na paletu
-
-
6
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
10
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322541182759
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
120
Hmotnosť (brutto)
1159.7 g
Výška
160 mm
Dĺžka
110 mm
Šírka
356 mm
Čistá hmotnosť
1149 g
Množstvo
6.27 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322541182766
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
480 (4 CON)
Hmotnosť (brutto)
5 kg
Výška
340 mm
Dĺžka
365 mm
Šírka
238 mm
Čistá hmotnosť
4.6 kg
Množstvo
29.54 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322541462073
Baliaci materiál
-
Počet kusov
28800 (60 TRP)
Hmotnosť (brutto)
302.1 kg
Výška
2190 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
275.76 kg
Množstvo
1.77 m3
Vrstva na paletu
6
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
10

Tork exelCLEAN® utierky

Tento produkt neobsahuje silikón.

Celulózová buničina

Polyester

Polypropylén

Funkčné činidlá a prídavné látky

Suroviny

Celulózová buničina

Celulózová buničina sa vyrába buď z mäkkého, alebo tvrdého dreva pochádzajúceho zo zodpovedne spravovaných lesov. Triesky sa varia spolu s chemickými látkami, aby sa odstránil lignín spomedzi vlákien. Buničina sa bieli postupom TCF (Úplne bez chlóru) alebo ECF (Bez elementárneho chlóru) tak, aby sa dosiahol čistý, jasný a silný produkt, ale aby sa zároveň zvýšili hygienické a absorpčné vlastnosti.

Polyester

Polyesterové vlákna sa vyrábajú z kyseliny tereftalovej a etylénglykolu, ktoré prostredníctvom kondenzácie zreagujú na polyesterovú živicu. Roztavená živica sa spriada do vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna sa následne režú na požadovanú dĺžku.

Polypropylén

Polypropylén alebo polypropén je termoplastický polymér vyrábaný z ropy. Roztavená živica sa spriada do nekončiacich vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna vytvárajú sieť.

Funkčné činidlá a prídavné látky

Funkčné prídavné látky môžu byť činidlo na posilnenie vo vlhkom stave, antistatické činidlo a zvlhčujúce prídavné látky/tenzidy.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 17-05-2021
Dátum revízie: 08-12-2023

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Suameer továrni, NL a je certifikovaný v súlade s ISO 9001 a ISO 14001 (Environmental management systems).

Likvidácia/zničenie použitého produktu

Tento produkt sa využíva najmä pri priemyselných procesoch. Pri použití v rámci priemyselných procesov môže byť produkt kontaminovaný rôznymi látkami. To určí, ako sa bude s použitým produktom zaobchádzať/ako bude zlikvidovaný/zničený. Produkt samotný je vhodný na spálenie. V prípade použitia v rámci priemyselných procesov kontaktujte miestne úrady pred jeho likvidáciou.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía