Tork Light-Duty čistiace utierky
  • Tork Light-Duty čistiace utierky
  • Tork Light-Duty čistiace utierky
  • Tork Light-Duty čistiace utierky
500479

Tork Light-Duty čistiace utierky

Tork Light-Duty čistiace utierky
  • Tork Light-Duty čistiace utierky
  • Tork Light-Duty čistiace utierky
  • Tork Light-Duty čistiace utierky

Popis

Dokonalé čistiace utierky na menej náročné úkony v oblasti čistenia. Utrite prach alebo nečistoty s vlhkou alebo suchou utierkou. Môžete ju opláchnuť a znova použiť. Kompatibilný zásobník s hygienickým dávkovaním po útržku umožňuje používateľom zobrať si len tú utierku, ktorú potrebujú, čím znižuje odpad. Tork Light-Duty čistiace utierky sa vyrábajú pomocou technológie Tork exelCLEAN® a predstavujú udržateľnú voľbu vďaka tomu, že sme od roku 2011 znížili naše emisie uhlíka pre rad exelCLEAN o 28 %. Obaly sa vyrábajú z recyklovaných materiálov.
  • S týmito mäkkými priemyselnými čistiacimi utierkami zvládnete ľahké až stredne náročné úlohy, práca vám pôjde rýchlo a ľahko, najmä pri jemných detailoch.
  • Jemná a flexibilná – ideálna do stiesnených priestorov
  • Môžete ju použiť suchú, ale aj s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami.
  • Optimalizujte spotrebu a minimalizujte odpad spôsobený čistiacimi utierkami vďaka dávkovaniu po útržkoch.
Tork Easy Handling® Box – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovTOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastovSA-COC-008266 FSC MIX23LD06879 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
W4 – Zásobník Top Pak
Kvalita
Premium
Počet vrstiev
1
Tlač
Nie
Razba
Nie
Farba
Biela

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322542309933
7322542309926
7322542369753
Baliaci materiál
Plastic
Carton
-
Počet kusov
120
480 (4 CON)
28800 (60 TRP)
Hmotnosť (brutto)
805.9 g
3.2 kg
193.44 kg
Výška
160 mm
340 mm
2190 mm
Dĺžka
110 mm
365 mm
1200 mm
Šírka
356 mm
238 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
795.6 g
3.2 kg
190.93 kg
Množstvo
6.27 dm3
29.54 dm3
1.77 m3
Vrstva na paletu
-
-
6
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
10
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322542309933
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
120
Hmotnosť (brutto)
805.9 g
Výška
160 mm
Dĺžka
110 mm
Šírka
356 mm
Čistá hmotnosť
795.6 g
Množstvo
6.27 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322542309926
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
480 (4 CON)
Hmotnosť (brutto)
3.2 kg
Výška
340 mm
Dĺžka
365 mm
Šírka
238 mm
Čistá hmotnosť
3.2 kg
Množstvo
29.54 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322542369753
Baliaci materiál
-
Počet kusov
28800 (60 TRP)
Hmotnosť (brutto)
193.44 kg
Výška
2190 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
190.93 kg
Množstvo
1.77 m3
Vrstva na paletu
6
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
10

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 02-01-2024
Dátum revízie: 23-04-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Suameer továrni, NL a je certifikovaný v súlade s ISO 9001 a ISO 14001 (Environmental management systems).

Likvidácia/zničenie použitého produktu

Tento produkt sa využíva najmä pri priemyselných procesoch. Pri použití v rámci priemyselných procesov môže byť produkt kontaminovaný rôznymi látkami. To určí, ako sa bude s použitým produktom zaobchádzať/ako bude zlikvidovaný/zničený. Produkt samotný je vhodný na spálenie. V prípade použitia v rámci priemyselných procesov kontaktujte miestne úrady pred jeho likvidáciou.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía