Tork obed 2-vrs. 4 sklady biela 3-5c 12 kar. 200/10
  • Tork obed 2-vrs. 4 sklady biela 3-5c 12 kar. 200/10
519138

Tork obed 2-vrs. 4 sklady biela 3-5c 12 kar. 200/10

Tork obed 2-vrs. 4 sklady biela 3-5c 12 kar. 200/10
  • Tork obed 2-vrs. 4 sklady biela 3-5c 12 kar. 200/10

Popis

TOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastovTork Easy Handling® Shelf-Ready Box – na jednoduchšie otváranie a likvidáciu obalov a jednoduchšie vystavenie produktovSA-COC-008266 FSC MIXSE/004/001 EU Ecolabel22LD04209 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
32.8 cm
Šírka rozloženého útržku
32.5 cm
Dĺžka zloženého útržku
16.4 cm
Šírka zloženého útržku
16.3 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Áno
Razba
Áno
Farba
Biela
Typ skladu
1/4

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541899107
7322541290546
-
Baliaci materiál
Plastic
Carton
-
Počet kusov
200
2000 (10 CON)
60000 (30 TRP)
Hmotnosť (brutto)
676.3 g
7.3 kg
218.1 kg
Výška
80 mm
346 mm
1880 mm
Dĺžka
162 mm
420 mm
1200 mm
Šírka
328 mm
346 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
669.4 g
6.7 kg
200.83 kg
Množstvo
4.25 dm3
50.28 dm3
1.51 m3
Vrstva na paletu
-
-
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
6
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322541899107
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
200
Hmotnosť (brutto)
676.3 g
Výška
80 mm
Dĺžka
162 mm
Šírka
328 mm
Čistá hmotnosť
669.4 g
Množstvo
4.25 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322541290546
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
2000 (10 CON)
Hmotnosť (brutto)
7.3 kg
Výška
346 mm
Dĺžka
420 mm
Šírka
346 mm
Čistá hmotnosť
6.7 kg
Množstvo
50.28 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
-
Baliaci materiál
-
Počet kusov
60000 (30 TRP)
Hmotnosť (brutto)
218.1 kg
Výška
1880 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
200.83 kg
Množstvo
1.51 m3
Vrstva na paletu
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
6

Obsah

Produkt je vyrobený len z čerstvých vláken a chemických látok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Tento produkt je certifikovaný na označenie Industrial Compostable s číslom osvedčenia 21LD05575.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 22-08-2019
Dátum revízie: 01-03-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Altopascio továrni, IT a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt je vhodný na likvidáciu v bežnom mestskom/obecnom systéme spracovania odpadu. Používané výrobky by sa nemali spracovávať v recyklačných systémoch.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía