Tork prestieranie 1-vrst. biele celá kol. 24KAR 500/5
  • Tork prestieranie 1-vrst. biele celá kol. 24KAR 500/5
479882

Tork prestieranie 1-vrst. biele celá kol. 24KAR 500/5

Tork prestieranie 1-vrst. biele celá kol. 24KAR 500/5
  • Tork prestieranie 1-vrst. biele celá kol. 24KAR 500/5

Popis

SA-COC-008266 FSC MIXSPPC002 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
42 cm
Šírka rozloženého útržku
30 cm
Dĺžka zloženého útržku
42 cm
Šírka zloženého útržku
30 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Áno
Razba
Nie
Farba
Biela
Typ skladu
no folding

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541899367
7322541290171
-
Baliaci materiál
Tray + Film
Carton
-
Počet kusov
500
2500 (5 CON)
60000 (24 TRP)
Hmotnosť (brutto)
3901.9 g
20.5 kg
491.47 kg
Výška
43 mm
226 mm
1054 mm
Dĺžka
300 mm
432 mm
1200 mm
Šírka
420 mm
312 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
3780 g
18.9 kg
453.6 kg
Množstvo
5.42 dm3
30.46 dm3
0.73 m3
Vrstva na paletu
-
-
4
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
6
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322541899367
Baliaci materiál
Tray + Film
Počet kusov
500
Hmotnosť (brutto)
3901.9 g
Výška
43 mm
Dĺžka
300 mm
Šírka
420 mm
Čistá hmotnosť
3780 g
Množstvo
5.42 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322541290171
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
2500 (5 CON)
Hmotnosť (brutto)
20.5 kg
Výška
226 mm
Dĺžka
432 mm
Šírka
312 mm
Čistá hmotnosť
18.9 kg
Množstvo
30.46 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
-
Baliaci materiál
-
Počet kusov
60000 (24 TRP)
Hmotnosť (brutto)
491.47 kg
Výška
1054 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
453.6 kg
Množstvo
0.73 m3
Vrstva na paletu
4
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
6

Obsah

Produkt je vyrobený len z čerstvých vláken a chemických látok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 19-04-2019
Dátum revízie: 16-11-2023

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v továrni, PL.

Znehodnotenie

Tento produkt je vhodný na likvidáciu v bežnom mestskom/obecnom systéme spracovania odpadu. Používané výrobky by sa nemali spracovávať v recyklačných systémoch.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía