Tork jemné biele servítky – večera, 1/8 sklad
 • Tork jemné biele servítky – večera, 1/8 sklad
 • Tork jemné biele servítky – večera, 1/8 sklad
 • Tork jemné biele servítky – večera, 1/8 sklad
 • Tork jemné biele servítky – večera, 1/8 sklad
477579

Tork jemné biele servítky – večera, 1/8 sklad

Tork jemné biele servítky – večera, 1/8 sklad
 • Tork jemné biele servítky – večera, 1/8 sklad
 • Tork jemné biele servítky – večera, 1/8 sklad
 • Tork jemné biele servítky – večera, 1/8 sklad
 • Tork jemné biele servítky – večera, 1/8 sklad

Popis

Jemné servítky značky Tork sú vhodné na všetky bežné stolovania. Poskytnite svojim zákazníkom skvelý zážitok v podobe 3-vrstvových servítok v škále moderných aj tradičných farieb, ktoré budú ladiť s interiérom vašej reštaurácie.
 • Navoďte správnu atmosféru s paletou farieb a dizajnov.
 • Vysoká kvalita hygienického papiera a jeho hrúbka prinesie vašim zákazníkom extra pohodlie
 • Vopred poskladané servítky ušetria drahocenný čas počas prípravy stolovania
 • Zaujmite hostí vlastnou potlačou – 75 % používateľov servítok si prečíta reklamný odkaz
 • Priemyselný, kompostovateľný produkt*
Literatúra a zdroj
Tork Easy Handling® Box – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovSE/004/001 EU Ecolabel49759 U 19 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
39 cm
Šírka rozloženého útržku
39 cm
Dĺžka zloženého útržku
19.5 cm
Šírka zloženého útržku
9.8 cm
Počet vrstiev
3
Tlač
Nie
Razba
Áno
Farba
Biela
Typ skladu
1/8

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
8710499047487
8710499369527
8710499482998
Baliaci materiál
Plastic
Carton
-
Počet kusov
100
1200 (12 CON)
19200 (16 TRP)
Hmotnosť (brutto)
722 g
9.3 kg
148.72 kg
Výška
115 mm
245 mm
1130 mm
Dĺžka
195 mm
601 mm
1200 mm
Šírka
195 mm
401 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
716.4 g
8.6 kg
137.55 kg
Množstvo
4.37 dm3
59.05 dm3
0.95 m3
Vrstva na paletu
-
-
4
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
4
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
8710499047487
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
100
Hmotnosť (brutto)
722 g
Výška
115 mm
Dĺžka
195 mm
Šírka
195 mm
Čistá hmotnosť
716.4 g
Množstvo
4.37 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
8710499369527
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
1200 (12 CON)
Hmotnosť (brutto)
9.3 kg
Výška
245 mm
Dĺžka
601 mm
Šírka
401 mm
Čistá hmotnosť
8.6 kg
Množstvo
59.05 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
8710499482998
Baliaci materiál
-
Počet kusov
19200 (16 TRP)
Hmotnosť (brutto)
148.72 kg
Výška
1130 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
137.55 kg
Množstvo
0.95 m3
Vrstva na paletu
4
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
4

Obsah

Produkt je vyrobený z

Čerstvé vlákno

Recyklované vlákna

Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Čerstvé vlákna a recyklované vlákna

V procese výroby hygienického papiera sa využívajú čerstvé vlákna aj zberový papier. Výber buničiny záleží na požiadavkách produktu a dostupnosti buničiny, a to tak, aby bola buničina využitá čo najefektívnejšie.

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zberovom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zber, delenie, preprava, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a na jeho belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Čerstvé buničinové vlákna sa vyrábajú z mäkkého aj tvrdého dreva. Drevo sa podrobí chemickým alebo mechanickým procesom, pomocou ktorých sa oddelia celulózové vlákna a odstráni sa lignín a ostatné rezíduá.Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny. V súčasnosti existujú dve metódy bielenia čerstvého buničinového vlákna: ECF (bez elementárneho chlóru), kde sa využíva oxid chloričitý, a TCF (úplne bez chlóru), kde sa využíva ozón, kyslík a peroxid vodíka.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 17-05-2019
Dátum revízie: 31-01-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Cuijk továrni, NL a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, BRC-IoP, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt je vhodný na likvidáciu v bežnom mestskom/obecnom systéme spracovania odpadu. Používané výrobky by sa nemali spracovávať v recyklačných systémoch.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía

Literatúra a zdroj

Priemyselný, kompostovateľný produkt*
*

The product is industrially compostable according to EN 13432. Local restrictions may apply. Before disposal in industrial compost bin, please check with local authorities to confirm that the product is accepted. Please also ensure that the product has not been used in connection with hazardous or non-compostable substances.