Tork natural environmental servítky s potlačou – večera, 1/4 sklad
 • Tork natural environmental servítky s potlačou – večera, 1/4 sklad
 • Tork natural environmental servítky s potlačou – večera, 1/4 sklad
 • Tork natural environmental servítky s potlačou – večera, 1/4 sklad
 • Tork natural environmental servítky s potlačou – večera, 1/4 sklad
477357

Tork natural environmental servítky s potlačou – večera, 1/4 sklad

Tork natural environmental servítky s potlačou – večera, 1/4 sklad
 • Tork natural environmental servítky s potlačou – večera, 1/4 sklad
 • Tork natural environmental servítky s potlačou – večera, 1/4 sklad
 • Tork natural environmental servítky s potlačou – večera, 1/4 sklad
 • Tork natural environmental servítky s potlačou – večera, 1/4 sklad

Popis

Tork natural servítky na obed sú ideálne pre zariadenia, kde sa servírujú ľahké jedlá alebo ľahké občerstvenie.
 • Väčšie servítky na komfortné stolovanie
 • Tork servítky Natural sú určené pre reštaurácie, ktoré kladú dôraz na udržateľnosť, a umožňujú im ukázať svojim zákazníkom, že im záleží na životnom prostredí. Prírodná hnedá farba zlepšuje imidž a hostia rozpoznajú recyklovanú servítku
 • Vopred poskladané servítky ušetria drahocenný čas počas prípravy stolovania
 • Predtlačené vyhlásenie „100 % recyklované“ na šírenie environmentálneho odkazu servítok 
 • Žiadne bielenie ani ďalšie farbivá, len prirodzená farba
TOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastovTork Easy Handling® Shelf-Ready Box – na jednoduchšie otváranie a likvidáciu obalov a jednoduchšie vystavenie produktovSA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel59742 U 23 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
39.5 cm
Šírka rozloženého útržku
39 cm
Dĺžka zloženého útržku
19.8 cm
Šírka zloženého útržku
19.5 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Áno
Razba
Áno
Farba
Prírodná
Typ skladu
1/4

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541264301
7322541264288
7322541264295
Baliaci materiál
Plastic
Carton
-
Počet kusov
150
1800 (12 CON)
54000 (30 TRP)
Hmotnosť (brutto)
732.3 g
9.4 kg
283.14 kg
Výška
120 mm
411 mm
2205 mm
Dĺžka
195 mm
408 mm
1200 mm
Šírka
198 mm
375 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
725.6 g
8.7 kg
261.21 kg
Množstvo
4.63 dm3
62.88 dm3
1.89 m3
Vrstva na paletu
-
-
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
6
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322541264301
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
150
Hmotnosť (brutto)
732.3 g
Výška
120 mm
Dĺžka
195 mm
Šírka
198 mm
Čistá hmotnosť
725.6 g
Množstvo
4.63 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322541264288
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
1800 (12 CON)
Hmotnosť (brutto)
9.4 kg
Výška
411 mm
Dĺžka
408 mm
Šírka
375 mm
Čistá hmotnosť
8.7 kg
Množstvo
62.88 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322541264295
Baliaci materiál
-
Počet kusov
54000 (30 TRP)
Hmotnosť (brutto)
283.14 kg
Výška
2205 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
261.21 kg
Množstvo
1.89 m3
Vrstva na paletu
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
6

Obsah

Produkt je vyrobený z

Recyklované vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Recyklované vlákna

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zbernom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zbieranie, delenie, prepravovanie, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný). Niektoré z našich produktov sú bielené a niektoré nie.

Pri bielených produktoch používame bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Tento produkt je certifikovaný na označenie Industrial Compostable s číslom osvedčenia EN13432.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 15-06-2020
Dátum revízie: 31-01-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Altopascio továrni, IT a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt je vhodný na likvidáciu v bežnom mestskom/obecnom systéme spracovania odpadu. Používané výrobky by sa nemali spracovávať v recyklačných systémoch.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía