Tork hnedé koktailové servítky
  • Tork hnedé koktailové servítky
  • Tork hnedé koktailové servítky
  • Tork hnedé koktailové servítky
477834

Tork hnedé koktailové servítky

Tork hnedé koktailové servítky
  • Tork hnedé koktailové servítky
  • Tork hnedé koktailové servítky
  • Tork hnedé koktailové servítky

Popis

Tork koktailové servítky sú ideálne pre bary a kaviarne pri podávaní ľahkého občerstvenia a nápojov. Môžete si vybrať z palety moderných aj tradičných farieb, aby ste oživili stolovanie.
  • Urobte dobrý dojem na svojich zákazníkov luxusným servírovaním nápojov a ľahkého občerstvenia v podobe elegantných servítok
  • Priemyselný, kompostovateľný produkt*
Literatúra a zdroj
TOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastovTork Easy Handling® Shelf-Ready Box – na jednoduchšie otváranie a likvidáciu obalov a jednoduchšie vystavenie produktovSA-COC-008266 FSC MIXSE/004/001 EU Ecolabel23LD04278/01 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
23.8 cm
Šírka rozloženého útržku
23.8 cm
Dĺžka zloženého útržku
11.9 cm
Šírka zloženého útržku
11.9 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Nie
Razba
Áno
Farba
Hnedá
Typ skladu
1/4

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540773514
7322540773538
7322540773521
Baliaci materiál
Plastic
Carton
-
Počet kusov
200
2400 (12 CON)
120000 (50 TRP)
Hmotnosť (brutto)
360 g
4.7 kg
234 kg
Výška
80 mm
376 mm
2030 mm
Dĺžka
119 mm
338 mm
1200 mm
Šírka
238 mm
251 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
355.7 g
4.3 kg
213.43 kg
Množstvo
2.27 dm3
31.9 dm3
1.6 m3
Vrstva na paletu
-
-
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
10
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540773514
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
200
Hmotnosť (brutto)
360 g
Výška
80 mm
Dĺžka
119 mm
Šírka
238 mm
Čistá hmotnosť
355.7 g
Množstvo
2.27 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540773538
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
2400 (12 CON)
Hmotnosť (brutto)
4.7 kg
Výška
376 mm
Dĺžka
338 mm
Šírka
251 mm
Čistá hmotnosť
4.3 kg
Množstvo
31.9 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540773521
Baliaci materiál
-
Počet kusov
120000 (50 TRP)
Hmotnosť (brutto)
234 kg
Výška
2030 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
213.43 kg
Množstvo
1.6 m3
Vrstva na paletu
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
10

Obsah

Produkt je vyrobený len z čerstvých vláken a chemických látok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Tento produkt je certifikovaný na označenie Industrial Compostable s číslom osvedčenia TA8012105751.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 17-01-2020
Dátum revízie: 04-04-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Altopascio továrni, IT a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt je vhodný na likvidáciu v bežnom mestskom/obecnom systéme spracovania odpadu. Používané výrobky by sa nemali spracovávať v recyklačných systémoch.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía

Literatúra a zdroj

Priemyselný, kompostovateľný produkt*
*

Produkt je priemyselne kompostovateľný podľa normy EN 13432. Môžu platiť miestne obmedzenia. Pred likvidáciou v priemyselnom kompostovacom kontajneri si u miestnych úradov overte, že sa tento produkt akceptuje. Tiež sa uistite, že sa tento produkt nepoužil v spojení s nebezpečnými alebo nekompostovateľnými látkami.