Tork kapsička na príbory 2-vrst. biela celá kol. 20KAR 500 ks
  • Tork kapsička na príbory 2-vrst. biela celá kol. 20KAR 500 ks
474898

Tork kapsička na príbory 2-vrst. biela celá kol. 20KAR 500 ks

Tork kapsička na príbory 2-vrst. biela celá kol. 20KAR 500 ks
  • Tork kapsička na príbory 2-vrst. biela celá kol. 20KAR 500 ks

Popis

SPPC002 Food contact approved certified by a third party
PLBNC002 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
39 cm
Šírka rozloženého útržku
23 cm
Dĺžka zloženého útržku
19.5 cm
Šírka zloženého útržku
6 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Áno
Farba
Biela
Typ skladu
1/8 cutlery bag

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541900957
7322541289182
-
Baliaci materiál
Carton
Carton
-
Počet kusov
500
500 (1 CON)
35000 (70 TRP)
Hmotnosť (brutto)
4125 g
4.1 kg
288.75 kg
Výška
217 mm
217 mm
2320 mm
Dĺžka
230 mm
455 mm
1200 mm
Šírka
455 mm
230 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
3774.9 g
3.8 kg
264.24 kg
Množstvo
22.71 dm3
22.71 dm3
1.59 m3
Vrstva na paletu
-
-
10
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
7
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322541900957
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
500
Hmotnosť (brutto)
4125 g
Výška
217 mm
Dĺžka
230 mm
Šírka
455 mm
Čistá hmotnosť
3774.9 g
Množstvo
22.71 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322541289182
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
500 (1 CON)
Hmotnosť (brutto)
4.1 kg
Výška
217 mm
Dĺžka
455 mm
Šírka
230 mm
Čistá hmotnosť
3.8 kg
Množstvo
22.71 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
-
Baliaci materiál
-
Počet kusov
35000 (70 TRP)
Hmotnosť (brutto)
288.75 kg
Výška
2320 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
264.24 kg
Množstvo
1.59 m3
Vrstva na paletu
10
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
7

Obsah

Produkt je vyrobený len z čerstvých vláken a chemických látok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 19-04-2019
Dátum revízie: 21-02-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v továrni, PL.

Znehodnotenie

Tento produkt je vhodný na likvidáciu v bežnom mestskom/obecnom systéme spracovania odpadu. Používané výrobky by sa nemali spracovávať v recyklačných systémoch.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía