Tork priemyselné Low-Lint čistiace utierky
  • Tork priemyselné Low-Lint čistiace utierky
  • Tork priemyselné Low-Lint čistiace utierky
  • Tork priemyselné Low-Lint čistiace utierky
190578

Tork priemyselné Low-Lint čistiace utierky

Tork priemyselné Low-Lint čistiace utierky
  • Tork priemyselné Low-Lint čistiace utierky
  • Tork priemyselné Low-Lint čistiace utierky
  • Tork priemyselné Low-Lint čistiace utierky

Popis

Tork Low-Lint čistiace utierky sú zvlášť nevláknité a majú výnimočnú kompatibilitu s používanými rozpúšťadlami, vďaka čomu sa môžete postarať o väčšinu nebezpečných úloh a zároveň chrániť citlivé povrchy, elektroniku a procesy. Tieto utierky možno použiť v Tork zásobníku na skladané utierky, ktorý chráni náplň pred znečistením a ponúka jednorazové dávkovanie na zníženie spotreby a odpadu.
  • Jej pevná textúra a vysoká absorpčná schopnosť z nej robí ideálnu utierku na utieranie oleja, tuku, mazadiel a špiny.
  • Ideálna na prácu na citlivých povrchoch vďaka veľmi nízkej miere uvoľňovania vlákien
Certifikácia ESD/certifikované ako antistatickéTork Easy Handling® Box – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovTOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastov

Informácie o produkte a doprave

Systém
W4 – Zásobník Top Pak
Kvalita
Premium
Dĺžka rozloženého útržku
39 cm
Šírka rozloženého útržku
32.4 cm
Dĺžka zloženého útržku
10.8 cm
Šírka zloženého útržku
32.4 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Nie
Razba
Nie
Farba
Modrá

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540741735
7322540741742
7322540753707
Baliaci materiál
Plastic
Carton
-
Počet kusov
80
400 (5 CON)
19200 (48 TRP)
Hmotnosť (brutto)
720.9 g
4.2 kg
203.62 kg
Výška
160 mm
180 mm
2310 mm
Dĺžka
110 mm
558 mm
1200 mm
Šírka
388 mm
398 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
697.5 g
3.5 kg
167.4 kg
Množstvo
6.83 dm3
39.98 dm3
1.92 m3
Vrstva na paletu
-
-
12
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
4
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540741735
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
80
Hmotnosť (brutto)
720.9 g
Výška
160 mm
Dĺžka
110 mm
Šírka
388 mm
Čistá hmotnosť
697.5 g
Množstvo
6.83 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540741742
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
400 (5 CON)
Hmotnosť (brutto)
4.2 kg
Výška
180 mm
Dĺžka
558 mm
Šírka
398 mm
Čistá hmotnosť
3.5 kg
Množstvo
39.98 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540753707
Baliaci materiál
-
Počet kusov
19200 (48 TRP)
Hmotnosť (brutto)
203.62 kg
Výška
2310 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
167.4 kg
Množstvo
1.92 m3
Vrstva na paletu
12
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
4

Tork priemyselná Low-Lint čistiaca utierka

Tento produkt neobsahuje silikón.

Polypropylén

Funkčné činidlá a prídavné látky

Polypropylén

Polypropylén alebo polypropén je termoplastický polymér vyrábaný z ropy. Roztavená živica sa spriada do nekončiacich vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna vytvárajú sieť.

Funkčné činidlá a prídavné látky

Funkčné prídavné látky môžu byť činidlo na posilnenie vo vlhkom stave, antistatické činidlo a zvlhčujúce prídavné látky/tenzidy.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 10-12-2021
Dátum revízie: 15-02-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Suameer továrni, NL a je certifikovaný v súlade s ISO 9001 a ISO 14001 (Environmental management systems).

Likvidácia/zničenie použitého produktu

Tento produkt sa využíva najmä pri priemyselných procesoch. Pri použití v rámci priemyselných procesov môže byť produkt kontaminovaný rôznymi látkami. To určí, ako sa bude s použitým produktom zaobchádzať/ako bude zlikvidovaný/zničený. Produkt samotný je vhodný na spálenie. V prípade použitia v rámci priemyselných procesov kontaktujte miestne úrady pred jeho likvidáciou.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía