Tork Xpress® papierové utierky na ruky Multifold
 • Tork Xpress® papierové utierky na ruky Multifold
 • Tork Xpress® papierové utierky na ruky Multifold
150299

Tork Xpress® papierové utierky na ruky Multifold

Tork Xpress® papierové utierky na ruky Multifold
 • Tork Xpress® papierové utierky na ruky Multifold
 • Tork Xpress® papierové utierky na ruky Multifold

Popis

Naplňte základné potreby sušenia rúk s Tork Xpress® jemnými papierovými utierkami na ruky Multifold Universal, ktoré majú výhodný pomer ceny a kvality. Utierky sú vhodné do Tork Xpress® zásobníka na papierové utierky Multifold v stredne frekventovaných toaletách a umyvárňach. Možno ho použiť do malých priestorov, pričom vašim hosťom poskytuje pohodlie aj hygienu.
 • Výhodná cena – papierové utierky na ruky vhodné na základné potreby
 • Dávkovanie po útržkoch znižuje spotrebu a zlepšuje úroveň hygieny
Tork Easy Handling® Box – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovSA-COC-008266 FSC Recycled27088 Blauer Engel54248U21 Food contact approved certified by a third partySE/004/001 EU Ecolabel

Informácie o produkte a doprave

Systém
H2 – Zásobník na skladané papierové utierky na ruky
Kvalita
Universal
Dĺžka rozloženého útržku
23.4 cm
Šírka rozloženého útržku
21.3 cm
Dĺžka zloženého útržku
7.8 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Nie
Razba
Áno
Farba
Biela
Typ skladu
Multifold Z

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540723670
7322540723687
7322540752410
Baliaci materiál
Banderole
Carton
-
Počet kusov
237
4740 (20 CON)
151680 (32 TRP)
Hmotnosť (brutto)
430.4 g
9.2 kg
294.24 kg
Výška
150 mm
233 mm
2014 mm
Dĺžka
78 mm
600 mm
1200 mm
Šírka
213 mm
400 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
425.3 g
8.5 kg
272.16 kg
Množstvo
2.49 dm3
55.92 dm3
1.79 m3
Vrstva na paletu
-
-
8
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
4
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540723670
Baliaci materiál
Banderole
Počet kusov
237
Hmotnosť (brutto)
430.4 g
Výška
150 mm
Dĺžka
78 mm
Šírka
213 mm
Čistá hmotnosť
425.3 g
Množstvo
2.49 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540723687
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
4740 (20 CON)
Hmotnosť (brutto)
9.2 kg
Výška
233 mm
Dĺžka
600 mm
Šírka
400 mm
Čistá hmotnosť
8.5 kg
Množstvo
55.92 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540752410
Baliaci materiál
-
Počet kusov
151680 (32 TRP)
Hmotnosť (brutto)
294.24 kg
Výška
2014 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
272.16 kg
Množstvo
1.79 m3
Vrstva na paletu
8
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
4

Obsah

Produkt je vyrobený z

Recyklované vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Recyklované vlákna

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zbernom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zbieranie, delenie, prepravovanie, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný). Niektoré z našich produktov sú bielené a niektoré nie.

Pri bielených produktoch používame bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie Blauer Engel s číslom osvedčenia 27088.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 10-05-2019
Dátum revízie: 23-02-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Hondouville továrni, FR a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, BRC-IoP, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt sa používa najmä na osobnú hygienu a môžete ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía