Tork Xpress® jemné papierové utierky Multifold
 • Tork Xpress® jemné papierové utierky Multifold
 • Tork Xpress® jemné papierové utierky Multifold
120398

Tork Xpress® jemné papierové utierky Multifold

Tork Xpress® jemné papierové utierky Multifold
 • Tork Xpress® jemné papierové utierky Multifold
 • Tork Xpress® jemné papierové utierky Multifold

Popis

Doprajte svojim hosťom príjemné vysušenie rúk a pohodlie s mäkkými Tork Xpress® jemnými papierovými utierkami na ruky Multifold, ktoré sú jemné k rukám s pocitom vysokej kvality. Utierky sú vhodné do Tork Xpress® zásobníka na papierové utierky Multifold v stredne frekventovaných toaletách a umyvárňach. Možno ho použiť do malých priestorov, pričom vašim hosťom poskytuje pohodlie aj hygienu.
 • Zvýšená kvalita kvôli úspore ceny a vysokej výkonnosti
 • Atraktívny motív listu Tork: navrhnutý, aby zapôsobil
 • Dávkovanie po útržkoch znižuje spotrebu a zlepšuje úroveň hygieny
 • Razba zvyšuje príjemný pocit na dotyk a maximalizuje absorpciu
Tork Easy Handling® plastické vrece – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovSA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel23LD02722 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
H2 – Zásobník na skladané papierové utierky na ruky
Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
25.5 cm
Šírka rozloženého útržku
21.2 cm
Dĺžka zloženého útržku
8.5 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Nie
Razba
Áno
Farba
Biela

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322542014752
7322542014738
7322542015025
Baliaci materiál
Banderole
Plastic
-
Počet kusov
180
3780 (21 CON)
120960 (32 TRP)
Hmotnosť (brutto)
452.3 g
9.6 kg
305.95 kg
Výška
130 mm
212 mm
1846 mm
Dĺžka
85 mm
595 mm
1200 mm
Šírka
212 mm
390 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
446 g
9.4 kg
299.73 kg
Množstvo
2.34 dm3
49.2 dm3
1.57 m3
Vrstva na paletu
-
-
8
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
4
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322542014752
Baliaci materiál
Banderole
Počet kusov
180
Hmotnosť (brutto)
452.3 g
Výška
130 mm
Dĺžka
85 mm
Šírka
212 mm
Čistá hmotnosť
446 g
Množstvo
2.34 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322542014738
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
3780 (21 CON)
Hmotnosť (brutto)
9.6 kg
Výška
212 mm
Dĺžka
595 mm
Šírka
390 mm
Čistá hmotnosť
9.4 kg
Množstvo
49.2 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322542015025
Baliaci materiál
-
Počet kusov
120960 (32 TRP)
Hmotnosť (brutto)
305.95 kg
Výška
1846 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
299.73 kg
Množstvo
1.57 m3
Vrstva na paletu
8
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
4

Obsah

Produkt je vyrobený z

Recyklované vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Recyklované vlákna

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zbernom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zbieranie, delenie, prepravovanie, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný). Niektoré z našich produktov sú bielené a niektoré nie.

Pri bielených produktoch používame bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 26-09-2022
Dátum revízie: 22-11-2023

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Kostheim továrni, DE a je certifikovaný v súlade s HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt sa používa najmä na osobnú hygienu a môžete ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía