Tork Xpress® extra jemné papierové utierky na ruky Multifold
 • Tork Xpress® extra jemné papierové utierky na ruky Multifold
 • Tork Xpress® extra jemné papierové utierky na ruky Multifold
100297

Tork Xpress® extra jemné papierové utierky na ruky Multifold

Tork Xpress® extra jemné papierové utierky na ruky Multifold
 • Tork Xpress® extra jemné papierové utierky na ruky Multifold
 • Tork Xpress® extra jemné papierové utierky na ruky Multifold

Popis

Doprajte svojim hosťom výnimočné sušenie rúk a pohodlie s veľkými a extra jemnými Tork Xpress® papierovými utierkami Multifold Premium, ktoré sú šetrné k rukám s pocitom vysokej kvality. Utierky sú vhodné do Tork Xpress® zásobníka na papierové utierky Multifold v stredne frekventovaných toaletách a umyvárňach. Možno ho použiť do malých priestorov, pričom vašim hosťom poskytuje pohodlie aj hygienu.
 • Atraktívny motív listu Tork: navrhnutý, aby zapôsobil
 • Veľké mäkké papierové utierky na ruky s pocitom vysokej kvality, ktoré zanechávajú dlhotrvajúci dojem
 • QuickDry™ – naša najpevnejšia papierová utierka s najväčšou absorpciou na účinnejšie sušenie s menším množstvom odpadu
 • Dávkovanie po útržkoch znižuje spotrebu a zlepšuje úroveň hygieny
QuickDryTOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastovTork Easy Handling® plastické vrece – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovSA-COC-008266 FSC MIXSE/004/001 EU Ecolabel56881 U 22 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
H2 – Zásobník na skladané papierové utierky na ruky
Kvalita
Premium
Dĺžka rozloženého útržku
34 cm
Šírka rozloženého útržku
21.2 cm
Dĺžka zloženého útržku
8.5 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Áno
Razba
Áno
Farba
Biela
Typ skladu
Multifold M

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540124262
7322540124279
7322540248197
Baliaci materiál
Banderole
Carton
-
Počet kusov
100
2100 (21 CON)
67200 (32 TRP)
Hmotnosť (brutto)
301.5 g
6.4 kg
205.73 kg
Výška
130 mm
212 mm
1846 mm
Dĺžka
85 mm
595 mm
1200 mm
Šírka
212 mm
390 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
295.5 g
6.2 kg
198.6 kg
Množstvo
2.34 dm3
49.2 dm3
1.57 m3
Vrstva na paletu
-
-
8
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
4
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540124262
Baliaci materiál
Banderole
Počet kusov
100
Hmotnosť (brutto)
301.5 g
Výška
130 mm
Dĺžka
85 mm
Šírka
212 mm
Čistá hmotnosť
295.5 g
Množstvo
2.34 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540124279
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
2100 (21 CON)
Hmotnosť (brutto)
6.4 kg
Výška
212 mm
Dĺžka
595 mm
Šírka
390 mm
Čistá hmotnosť
6.2 kg
Množstvo
49.2 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540248197
Baliaci materiál
-
Počet kusov
67200 (32 TRP)
Hmotnosť (brutto)
205.73 kg
Výška
1846 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
198.6 kg
Množstvo
1.57 m3
Vrstva na paletu
8
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
4

Obsah

Produkt je vyrobený z

Čerstvé vlákno

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Čerstvé vláknoSpoločnosť Essity si stanovila ambiciózny cieľ, aby všetky suroviny pochádzajúce z drevného čerstvého vlákna používané vo výrobe našich produktov boli buď certifikované v súlade s FSC®, alebo PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification = Program na udeľovanie certifikátov zodpovedného lesného hospodárstva). Navyše, všetky drevné čerstvé vlákna musia spĺňať štandard FSC® Controlled Wood standard vrátane overenia treťou stranou. Zásady získavania vlákna v spoločnosti Essity nájdete podrobnejšie opísané na www.essity.com.Čerstvé buničinové vlákna sa vyrábajú z mäkkého aj tvrdého dreva. Drevo sa podrobí chemickým alebo mechanickým procesom, pomocou ktorých sa oddelia celulózové vlákna a odstráni sa lignín a ostatné rezíduá.

Bielenie je čistiaci proces vlákien a jeho cieľom je dosiahnuť jasnú buničinu, ale zároveň aj určitý stupeň čistoty vlákna, ktoré tým spĺňa požiadavky pre hygienické produkty a v niektorých prípadoch aj požiadavky na bezpečnosť potravín.

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pre potlačené produkty sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu


Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné použitie papiera nevhodného na predaj používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 01-12-2021
Dátum revízie: 04-04-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Kostheim továrni, DE a je certifikovaný v súlade s HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt sa používa najmä na osobnú hygienu a môžete ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía