Tork Xpress® stlačené jemné papierové utierky Multifold
 • Tork Xpress® stlačené jemné papierové utierky Multifold
 • Tork Xpress® stlačené jemné papierové utierky Multifold
120454

Tork Xpress® stlačené jemné papierové utierky Multifold

Tork Xpress® stlačené jemné papierové utierky Multifold
 • Tork Xpress® stlačené jemné papierové utierky Multifold
 • Tork Xpress® stlačené jemné papierové utierky Multifold

Popis

Zvýšte kapacitu v malých zásobníkoch s papierovými utierkami stlačenými o 50 %. Tieto veľké papierové utierky sú maximálne absorpčné a odolné voči roztrhnutiu, takže hostia spotrebujú menej útržkov. Vydávanie po útržku pomáha znížiť mieru odpadu a zlepšiť hygienu, pretože hostia sa dotknú len tej utierky, ktorú použijú. Certifikáty EU Ecolabel a FSC dokazujú náš záväzok k trvalej udržateľnosti.
 • Zlepšite pohodlie svojich hostí pomocou týchto silných, absorpčných a veľkých papierových utierok.
 • Znížte spotrebu papierových utierok na svojich toaletách a zlepšite hygienu vďaka vydávaniu po útržku.
 • Spojte skvelý výkon s vynikajúcou hodnotou vďaka týmto úsporným papierovým utierkam.
 • Maximalizujte svoj priestor – použite tieto stlačené papierové utierky s kompaktným Tork Xpress® zásobníkom na toaletách s nízkou a strednou frekvenciou návštev.
TOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastovTork Easy Handling® plastické vrece – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalov56881 U 22 Food contact approved certified by a third party
57922 U 22 Food contact approved certified by a third partySA-COC-008266 FSC MixSE/004/001 EU Ecolabel

Informácie o produkte a doprave

Systém
H2 – Zásobník na skladané papierové utierky na ruky
Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
32 cm
Šírka rozloženého útržku
21.2 cm
Dĺžka zloženého útržku
8 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Nie
Razba
Áno
Farba
Biela
Typ skladu
Multifold M

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322542153925
7322542153949
7322542283868
Baliaci materiál
Banderole
Plastic
-
Počet kusov
200
2400 (12 CON)
172800 (72 TRP)
Hmotnosť (brutto)
539.4 g
6.6 kg
473.76 kg
Výška
95 mm
212 mm
1846 mm
Dĺžka
84 mm
249 mm
1200 mm
Šírka
211 mm
380 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
503.2 g
6 kg
434.77 kg
Množstvo
1.68 dm3
20.06 dm3
1.44 m3
Vrstva na paletu
-
-
8
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
9
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322542153925
Baliaci materiál
Banderole
Počet kusov
200
Hmotnosť (brutto)
539.4 g
Výška
95 mm
Dĺžka
84 mm
Šírka
211 mm
Čistá hmotnosť
503.2 g
Množstvo
1.68 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322542153949
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
2400 (12 CON)
Hmotnosť (brutto)
6.6 kg
Výška
212 mm
Dĺžka
249 mm
Šírka
380 mm
Čistá hmotnosť
6 kg
Množstvo
20.06 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322542283868
Baliaci materiál
-
Počet kusov
172800 (72 TRP)
Hmotnosť (brutto)
473.76 kg
Výška
1846 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
434.77 kg
Množstvo
1.44 m3
Vrstva na paletu
8
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
9

Obsah

Produkt je vyrobený z

Čerstvé vlákno

Recyklované vlákna

Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Čerstvé vlákna a recyklované vlákna

V procese výroby hygienického papiera sa využívajú čerstvé vlákna aj zberový papier. Výber buničiny záleží na požiadavkách produktu a dostupnosti buničiny, a to tak, aby bola buničina využitá čo najefektívnejšie.

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zberovom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zber, delenie, preprava, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a na jeho belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Čerstvé buničinové vlákna sa vyrábajú z mäkkého aj tvrdého dreva. Drevo sa podrobí chemickým alebo mechanickým procesom, pomocou ktorých sa oddelia celulózové vlákna a odstráni sa lignín a ostatné rezíduá.Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny. V súčasnosti existujú dve metódy bielenia čerstvého buničinového vlákna: ECF (bez elementárneho chlóru), kde sa využíva oxid chloričitý, a TCF (úplne bez chlóru), kde sa využíva ozón, kyslík a peroxid vodíka.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 29-09-2023
Dátum revízie: 23-04-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Kostheim továrni, DE a je certifikovaný v súlade s HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt sa používa najmä na osobnú hygienu a môžete ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía