Dezinfekcia rúk

Dodržiavanie dobrej hygieny rúk

Keďže počet zdravotníkov sa neustále zvyšuje, aby pokryli narastajúce potreby v segmente, dodržiavanie vysokého štandardu hygieny rúk v nemocniciach, ambulanciách všeobecných lekárov a ostatných zdravotníckych zariadeniach je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Dodržiavanie dobrej hygieny rúk je základným prvkom, vďaka ktorému zostanú pracovníci aj pacienti v bezpečí a zdraví. Všetci zdravotnícki pracovníci by mali použiť dezinfekciu rúk alebo si umyť ruky mydlom a vodou v piatich dôležitých prípadoch:
 
  1. Pred dotykom pacienta
  2. Pred čistým/sterilným výkonom
  3. Po vystavení sa riziku kontaktu s telesnými tekutinami
  4. Po kontakte s pacientom
  5. Po kontakte s okolím pacienta

Lekári, zdravotné sestry a ostatní zdravotnícki pracovníci by si mali ruky umývať mydlom a vodou vždy, keď sú viditeľne znečistené. Mali by ste zabezpečiť dostatok zásob na hygienu rúk pre celý svoj personál na každom oddelení starostlivosti vo svojej nemocnici, ambulancii a v ostatných zdravotníckych zariadeniach. 

Nižšie nájdete niekoľko zdrojov, ktoré pomôžu novým členom zdravotníckeho personálu so správnou technikou hygieny rúk. 

Downloads

Výcvik a vzdelávanie

Dodržiavanie správnej hygieny rúk je pre zdravotníckych pracovníkov nevyhnutné, aby sa pri práci cítili bezpečne. Nechajte spoločnosť Tork, aby vám pomohla premeniť teóriu na prax pomocou našich školení založených na dôkazoch a odporúčaní týkajúcich sa hygieny rúk.

Odporúčania výrobkov