5 bodov pre hygienu rúk

5 bodov pre hygienu rúk

Prístup pomocou 5 bodov pre hygienu rúk definuje kľúčové body, kedy by zdravotný personál mal vykonávať hygienu rúk.
Pred dotykom pacienta

1. Pred dotykom pacienta

Aby ste predišli nakazeniu pacienta mikroorganizmami spojenými so zdravotnou starostlivosťou, je potrebné, aby ste pred dotykom s pacientom či vstupom do zóny pacienta vykonali hygienu rúk. Zóna pacienta zahŕňa pacienta samotného a jeho najbližšie okolie vrátane povrchov, ktorých sa dotýka (zábradlie postele, hadičky infúzie) a povrchov, ktorých sa často dotýka personál (ako sú monitory, tlačidlá a kľučky).
 
Príklady: Pred podaním ruky, pomocou pacientovi s pohybom, lekárskym vyšetrením.
Pred čistým/sterilným výkonom

2. Pred čistým/sterilným výkonom

Pred prevedením čistého/sterilného výkonu je hygiena rúk dôležitá ako prevencia pre infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou. Hygiena rúk by mala byť vykonaná medzi posledným dotykom s povrchom a bezprostredne pred vstupom na kritické miesto s rizikom infekcie pre pacienta ale kritické miesto s kombinovaným rizikom infekcie.
 
Príklady: Pred obväzom rany, zavedením katétra, prípravou jedla, podaním lieku.
Po vystavením riziku telových tekutín

3. Po vystavením riziku telových tekutín

Po výkone s rizikom vystavenia rúk telesným tekutinám musí byť hygiena rúk vykonaná okamžite a pred novým dotykom rúk s povrchom, dokonca aj keď zostávate v zóne pacienta. Toto konanie znižuje u vás riziko nakazenia alebo infekcie nákazlivými látkami a zároveň znižuje riziko prenosu mikroorganizmov z „nakazenej“ časti tela na „čistú“ u jedného pacienta.
 
Príklady: Po odbere krvi a manipulácii s ňou, kontrole moču, stolice a po manipulácii s odpadom.
Po dotyku pacienta

4. Po dotyku pacienta

Po dotyku pacienta a pred dotykom s predmetom v oblasti mimo pacienta je hygiena rúk dôležitá na minimalizáciu rizika šírenia nákazy do zdravotníckeho prostredia. Toto konanie zároveň chráni vás tým, že značne znižuje kontamináciu vašich rúk flórou pacienta.
 
Príklady: Po podaní rúk, pomoci pacientovi s pohybom, lekárskom vyšetrení.
Po dotyku s okolím pacienta

5. Po dotyku s okolím pacienta

Konečný moment pre hygienu rúk nastáva medzi vystavením rúk dotyku s povrchom v zóne pacienta a následnom vystavení rúk povrchu v oblasti mimo pacienta – ale bez dotyku pacienta. Hygiena rúk je nutná v tomto momente, keďže vystavenie dotyku s predmetmi pacienta, dokonca aj bez fyzického dotyku s pacientom, je spojené s kontamináciou rúk.
 
Príklady: Po výmene posteľnej bielizne pacienta, úprave rýchlosti perfúzie.
Viac výučbového materiálu

Viac výučbového materiálu

Pre e-learning a ostatný výučbový materiál o Zdraví pokožky a hygiene rúk. Kontaktujte nás na +46 31 746 00 00