Čistenie povrchov

Zabezpečte dôkladné čistenie povrchov

Pravidelné čistenie a dezinfekcia v nemocnici a v zdravotníckych zariadeniach sú nevyhnutné na to, aby ste predchádzali infekciám a vytvorili bezpečnejšie prostredie pre pacientov aj personál. Zaistite, aby sa tieto postupy dôkladne a správne dodržiavali, najmä pri povrchoch, ktorých sa pacienti a personál často dotýkajú, ako sú príručné stolíky, podlahy, bočnice postele, nočné stolíky, stoličky a kľučky dverí. Aj s bielizňou, príbormi a medicínskym odpadom sa musí manipulovať podľa rutinných postupov. Pracovníci v oblasti environmentálnych služieb (EVS) zohrávajú základnú úlohu pri prevencii šírenia infekcie, pretože spolupracujú s kolegami, priorizujú rizikové oblasti a dodržiavajú usmernenia pri čistení a dezinfekcii v zdravotníckych zariadeniach.

Odporúčania výrobkov