Umývanie rúk

Pomôžte svojmu tímu dodržiavať správnu hygienu rúk

Časté a dôkladné umývanie rúk v odvetví reštauračných služieb je prvým krokom pri ochrane pred krížovou kontamináciou a pri udržaní bezpečnosti vášho personálu aj zákazníkov.


Váš personál by si vždy mal umyť ruky: 


  • po použití toalety,
  • opustení kuchyne a prípravných priestorov a návrate do nich,
  • po vynesení odpadkov, 
  • manipulácii s čistiacimi roztokmi,
  • po konzumácii jedla, nápojov, fajčení alebo žuvaní žuvačky a tabaku,
  • manipulácii so surovým mäsom, hydinou a morskými plodmi,
  • po dotyku tela alebo oblečenia,
  • kýchaní, kašľaní alebo použití papierovej vreckovky,
  • manipulácii s peniazmi,
  • po zložení rukavíc a pred ich nasadením.

Zaistite, aby boli vaše miesta na umývanie rúk vždy zásobené mydlom a papierovými utierkami na ruky. Využite zdroje uvedené nižšie a vzdelávajte seba aj svoj tím a urobte si náš tréningový kvíz v našom Sprievodcovi osobnou hygienou aj hygienou rúk, aby ste si otestovali svoje vedomosti.

Downloads

Môže vás zaujímať aj