Čistenie povrchov v reštauráciách a v stravovacích zariadeniach

Udržujte povrchy vo svojom okolí čisté a bezpečné

Pri zaistení bezpečného a hygienického prostredia je dôležité, aby si reštaurácie a zariadenia stravovacích služieb vytvorili kontrolné zoznamy, ktoré im pomôžu pri dodržiavaní odporúčaní na pravidelné čistenie a dezinfekciu povrchov, ktorých sa často dotýkame, aj povrchov určených na kontakt s potravinami, ako sú:

  

Kuchynská časť
kľučky dverí, vypínače svetiel, zásobníky, povrchy s kontaktom s potravinami, povrchy s kontaktom s rukami, kohútiky, rúčky a kuchynské potreby.

Reštauračná časť
kľučky dverí, vypínače svetiel, zásobníky, ochranné sklá, jedálne lístky, stoly a stoličky, pulty, pult pri vydávaní jedla so sebou a čítačky kreditných kariet. 
 
Toalety
kľučky dverí, vypínače svetiel, zásobníky, kohútiky a rúčky, sedadlá toalety a splachovače.
 
Vytvorte si jasný postup pre svoj personál v reštaurácii a stravovacom zariadení a nastavte časté upratovanie.