Lekár drhnúci si ruky pred operáciou

Porazte HAI kvalitnou hygienou rúk

Najlepší spôsob boja s HAI je zlepšenie hygieny rúk. V nižšie uvedených článkoch sa dočítate viac o HAI aj o spôsoboch ich prevencie.
 
V súčasnosti predstavujú infekcie spojené s pobytom v nemocnici (HAI) ešte stále veľký problém pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia. Každý rok sa milióny pacientov na celom svete nakazia infekciami spojenými s pobytom v nemocnici (HAI) (nazývané aj nozokomiálne infekcie/nákazy), ktoré sú dôvodom mnohých komplikácií a často ohrozujú život pacientov. Následky týchto infekcií sú veľmi vážne, keďže spôsobujú bolesť, bránia zotaveniu pacientov a niekedy môžu byť smrteľné. HAI predstavujú aj obrovské finančné náklady pre spoločnosť. Z toho dôvodu sa do boja proti nim dostávajú mnohí hráči a jedným z nich je aj WHO.
 
Podľa WHO je najúčinnejší spôsob boja s HAI je správna hygiena rúk. Ako člen zdravotníckeho personálu už určite viete, aká dôležitá je hygiena rúk. V skutočnosti výskum ukázal, že zdravotné sestry sú najdôslednejšie pri dodržiavaní hygieny rúk. Ale zaistiť dodržiavanie hygieny rúk u všetkých členov personálu nie je vždy ľahké. Pri zavedení správnych postupov hygieny rúk do praxe budete potrebovať podporu. A navyše, pri návštevníkoch a pacientoch sú často potrebné informácie, aby získali prehľad o danej problematike. 
 
Okrem zaistenia správnej hygieny rúk v nemocniciach je dôležitá identifikácia rizikových oblastí a poučenie o preventívnych opatreniach na minimalizáciu rizika šírenia infekcií.
 

Fakty o HAI

HAI sú tipy infekcií, ktoré u pacientov nie sú prítomné pri nástupe na liečbu v nemocnici alebo v inom zdravotníckom zariadení a objavujú sa až počas pobytu v nich. HAI sa môžu vyskytnúť u pacientov v akomkoľvek zariadení, kde im je poskytovaná zdravotná starostlivosť, alebo sa môžu prejaviť až po prepustení zo zariadenia.

SustainabilitySteps_800x500.jpg  


Ako predchádzať HAI

Predchádzanie HAI nebolo nikdy dôležitejšie ako práve teraz. Podľa WHO sa odborníci na celom svete zhodujú, že je nevyhnutné riešiť stále rastúci problém rezistencie voči antibiotikám. V zdravotníctve je jedným z riešení účinná prevencia a kontrola infekcií (IPC), kde je hygiena rúk kľúčovým momentom. Pri prevencii HAI je nevyhnutný aj ľahký prístup k dezinfekcii rúk a k umývacím staniciam, vedomosti o možnostiach hygieny aj o tom, ako a kedy vykonávať hygienu rúk.
 
V nedávnom prieskume až 8 z 10 zdravotníckych pracovníkov tvrdilo, že by si chceli zvýšiť mieru dodržiavania hygieny rúk. To nám ukazuje, že zdravotné sestry aj lekári si uvedomujú svoju úlohu pri prevencii šírenia chorôb a infekcií, ale aj ich snahu o udržanie zdravia pacientov. Ako poskytovateľ mnohých hygienických produktov určených do nemocničného prostredia chceme podporiť zdravotnícky personál v jeho práci a umožniť mu dodržiavať hygienu rúk.