Záber zblízka na ruky ženy

Kontrola infekcií pri dlhodobej starostlivosti

V zariadeniach dlhodobej starostlivosti je dôležité obmedziť riziko prenosu infekcií. V článkoch nižšie si môžete prečítať viac o tom, ako identifikovať a vyhnúť sa rizikovým situáciám.
 
Vieme, že staršie osoby, chronicky choré osoby a určité rizikové skupiny sú náchylnejšie na infekcie a len pomaly sa z nich liečia. Imunitný systém je u starších vekových skupín oslabený a riziko komplikácií a následných ochorení sa vekom zvyšuje. Riziko prenosu je veľmi vysoké najmä v inštitučných zariadeniach, kde obyvatelia žijú blízko seba a trávia veľa času v spoločných priestoroch. 
 
Vzhľadom na to, že šírenie infekcie z osoby na osobu je v prostredí dlhodobej starostlivosti rýchlejšie, je dôležité identifikovať situácie, pri ktorých vzniká riziko krížovej kontaminácie. Vďaka identifikácii rizikových situácií dokážeme riadiť a implementovať stratégie dobrej hygieny rúk, a tak znížiť riziko infekcie. V zariadeniach dlhodobej starostlivosti je niekoľko cieľových skupín, ktoré je nutné informovať o dobrej hygiene rúk. Klienti, zdravotnícky personál a návštevníci, tí všetci zohrávajú svoju úlohu pri zabezpečovaní dlhodobej starostlivosti. 
 

4Moments_WHO_800x500.jpg  


Kontrola infekcie pre zariadenia s dlhodobou starostlivosťou – 4 body pre hygienu rúk WHO 

Infekcie u klientov v zariadeniach s dlhodobou starostlivosťou sú bežné, finančne náročné a spojené so značnou mierou úmrtnosti. Prenos infekcií spôsobuje mnoho problémov najmä pri starostlivosti o staršie osoby. Mnoho klientov je obzvlášť náchylných na infekcie kvôli oslabenému imunitnému systému a mnohým iným stavom vyplývajúcim z ich vysokého veku. 
 
Pri dlhodobej starostlivosti je riziko prenosu infekcie alebo mikroorganizmov veľmi vysoké. Dôvodov je mnoho a jedným z nich je aj otvorené prostredie s mnohými bodmi kontaktu medzi opatrovateľmi, návštevníkmi a klientmi. To znamená, že opatrenia v zariadeniach ústavnej starostlivosti sú veľmi často vo veľkej miere závislé od individuálnej iniciatívy a vedomostiach personálu.
 
Aby ste predišli škodám, na zdraví aj na majetku, ktoré môžu infekcie priniesť vášmu zariadeniu s dlhodobou starostlivosťou, je dôležité zabrániť ich šíreniu. Správna hygiena rúk je pri dlhodobej starostlivosti jedným z najdôležitejších krokov pri prevencii infekcií. Svetová zdravotnícka organizácia zostavila 4 body pre hygienu rúk zdravotníckeho personálu v ústavnej starostlivosti: Umyte si ruky 1) pred dotknutím sa klienta, 2) bezprostredne pred čistým/aseptickým úkonom, 3) okamžite po úkone s rizikom kontaktu s telesnými tekutinami a 4) po dotknutí sa klienta alebo po prerušení úkonu.
 
Vzdelávaním návštevníkov aj personálu a lepšou dostupnosťou mydla a vody alebo dezinfekčných prostriedkov zaistíte dobrú hygienu rúk, čím znížite riziko šírenia infekcie v zariadeniach s dlhodobou starostlivosťou. 
 
Uvedomujeme si, že starostlivosť o staršie osoby znamená, že sa staráte aj o ich zdravie a plníte ich špecifické potreby v oblasti starostlivosti o pokožku. Aj keď sú dezinfekčné produkty účinné, dostupnosť šetrných mydiel, krémov na ruky a ostatných produktov vhodných na citlivú pokožku je nielen vynikajúcim doplnkom starostlivosti, ale aj dôkazom vášho záujmu o vašich starších klientov. 
 
Ste pripravení prijať opatrenia na zlepšenie hygieny rúk pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti? Dovoľte, aby vás kontaktoval člen nášho tímu.
 
 

Odporúčané produkty