Tork čistiace utierky
  • Tork čistiace utierky
  • Tork čistiace utierky
  • Tork čistiace utierky

Popis

Jemná a flexibilná viacúčelová utierka, ktorá rýchle absorbuje tekutiny aj olej. Vďaka efektu exelCLEAN® dosiahnete s utierkou pri čistení profesionálne výsledky.
  • Jemná a flexibilná – ideálna do stiesnených priestorov
  • Viacúčelová – zvláda všeobecné úlohy utierania, ktoré si vyžadujú pevnosť a veľkú absorpčnú schopnosť
Letecké osvedčenieTOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastovSA-COC-008266 FSC MIX58516 U 22 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
W8 – Utierky malé balenie
Kvalita
Premium
Dĺžka rozloženého útržku
38.5 cm
Šírka rozloženého útržku
31.5 cm
Dĺžka zloženého útržku
19.3 cm
Šírka zloženého útržku
16 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Nie
Razba
Nie
Farba
Biela

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540238242
7322540238259
7322540239157
Baliaci materiál
Plastic
Carton
-
Počet kusov
55
440 (8 CON)
26400 (60 TRP)
Hmotnosť (brutto)
379 g
3.6 kg
213.84 kg
Výška
105 mm
180 mm
1950 mm
Dĺžka
160 mm
400 mm
1200 mm
Šírka
195 mm
400 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
366.9 g
2.9 kg
176.09 kg
Množstvo
3.28 dm3
28.8 dm3
1.73 m3
Vrstva na paletu
-
-
10
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
6
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540238242
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
55
Hmotnosť (brutto)
379 g
Výška
105 mm
Dĺžka
160 mm
Šírka
195 mm
Čistá hmotnosť
366.9 g
Množstvo
3.28 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540238259
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
440 (8 CON)
Hmotnosť (brutto)
3.6 kg
Výška
180 mm
Dĺžka
400 mm
Šírka
400 mm
Čistá hmotnosť
2.9 kg
Množstvo
28.8 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540239157
Baliaci materiál
-
Počet kusov
26400 (60 TRP)
Hmotnosť (brutto)
213.84 kg
Výška
1950 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
176.09 kg
Množstvo
1.73 m3
Vrstva na paletu
10
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
6

Tork exelCLEAN® utierky

Tento produkt neobsahuje silikón.

Celulózová buničina

Polyester

Polypropylén

Funkčné činidlá a prídavné látky

Suroviny

Celulózová buničina

Celulózová buničina sa vyrába buď z mäkkého, alebo tvrdého dreva pochádzajúceho zo zodpovedne spravovaných lesov. Triesky sa varia spolu s chemickými látkami, aby sa odstránil lignín spomedzi vlákien. Buničina sa bieli postupom TCF (Úplne bez chlóru) alebo ECF (Bez elementárneho chlóru) tak, aby sa dosiahol čistý, jasný a silný produkt, ale aby sa zároveň zvýšili hygienické a absorpčné vlastnosti.

Polyester

Polyesterové vlákna sa vyrábajú z kyseliny tereftalovej a etylénglykolu, ktoré prostredníctvom kondenzácie zreagujú na polyesterovú živicu. Roztavená živica sa spriada do vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna sa následne režú na požadovanú dĺžku.

Polypropylén

Polypropylén alebo polypropén je termoplastický polymér vyrábaný z ropy. Roztavená živica sa spriada do nekončiacich vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna vytvárajú sieť.

Funkčné činidlá a prídavné látky

Funkčné prídavné látky môžu byť činidlo na posilnenie vo vlhkom stave, antistatické činidlo a zvlhčujúce prídavné látky/tenzidy.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 04-06-2021
Dátum revízie: 31-01-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Suameer továrni, NL a je certifikovaný v súlade s ISO 9001 a ISO 14001 (Environmental management systems).

Likvidácia/zničenie použitého produktu

Tento produkt sa využíva najmä pri priemyselných procesoch. Pri použití v rámci priemyselných procesov môže byť produkt kontaminovaný rôznymi látkami. To určí, ako sa bude s použitým produktom zaobchádzať/ako bude zlikvidovaný/zničený. Produkt samotný je vhodný na spálenie. V prípade použitia v rámci priemyselných procesov kontaktujte miestne úrady pred jeho likvidáciou.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía