Tork farebný program
  • Tork farebný program
  • Tork farebný program
  • Tork farebný program

Popis

Odolná a absorpčná čistiaca utierka, ktorú môžete použiť opakovane bez toho, aby sa roztrhla. Je dostupná v štyroch farbách, aby ste predišli krížovej kontaminácii.
  • Spĺňa požiadavky na čistenie, pretože je vhodná na prácu s väčšinou rozpúšťadiel, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov
  • Viacúčelová – zvláda všeobecné úlohy utierania, ktoré si vyžadujú pevnosť a veľkú absorpčnú schopnosť
  • Pevná a odolná, neroztrhne sa ľahko a môže sa znovu použiť
TOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastovSA-COC-008266 FSC MIX23LD00023 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
W8 – Utierky malé balenie
Kvalita
Premium
Dĺžka rozloženého útržku
38.5 cm
Šírka rozloženého útržku
30 cm
Dĺžka zloženého útržku
19.3 cm
Šírka zloženého útržku
16 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Nie
Razba
Nie
Farba
Zelená

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540298123
7322540298154
7322540387278
Baliaci materiál
Plastic
Carton
-
Počet kusov
40
320 (8 CON)
19200 (60 TRP)
Hmotnosť (brutto)
358.7 g
3.4 kg
204.06 kg
Výška
105 mm
180 mm
1950 mm
Dĺžka
160 mm
400 mm
1200 mm
Šírka
195 mm
400 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
346.5 g
2.8 kg
166.32 kg
Množstvo
3.28 dm3
28.8 dm3
1.73 m3
Vrstva na paletu
-
-
10
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
6
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540298123
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
40
Hmotnosť (brutto)
358.7 g
Výška
105 mm
Dĺžka
160 mm
Šírka
195 mm
Čistá hmotnosť
346.5 g
Množstvo
3.28 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540298154
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
320 (8 CON)
Hmotnosť (brutto)
3.4 kg
Výška
180 mm
Dĺžka
400 mm
Šírka
400 mm
Čistá hmotnosť
2.8 kg
Množstvo
28.8 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540387278
Baliaci materiál
-
Počet kusov
19200 (60 TRP)
Hmotnosť (brutto)
204.06 kg
Výška
1950 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
166.32 kg
Množstvo
1.73 m3
Vrstva na paletu
10
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
6

Tork farebný program

Viskóza

Polyester

Viskóza

Viskózne vlákna sa vyrábajú z celulózovej buničiny. Celulóza sa rozpúšťa v zásaditom roztoku chemickou reakciou spolu so sírouhlíkom a následne sa spriada do vlákien v kyslom dopriadacom kúpeli. Vlákna sú umyté, vysušené a narezané na požadovanú dĺžku.

Polyester

Polyesterové vlákna sa vyrábajú z kyseliny tereftalovej a etylénglykolu, ktoré prostredníctvom kondenzácie zreagujú na polyesterovú živicu. Roztavená živica sa spriada do vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna sa následne režú na požadovanú dĺžku.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 04-06-2021
Dátum revízie: 19-01-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Suameer továrni, NL a je certifikovaný v súlade s ISO 9001 a ISO 14001 (Environmental management systems).

Likvidácia/zničenie použitého produktu

Tento produkt sa využíva najmä pri priemyselných procesoch. Pri použití v rámci priemyselných procesov môže byť produkt kontaminovaný rôznymi látkami. To určí, ako sa bude s použitým produktom zaobchádzať/ako bude zlikvidovaný/zničený. Produkt samotný je vhodný na spálenie. V prípade použitia v rámci priemyselných procesov kontaktujte miestne úrady pred jeho likvidáciou.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía