Tork Basic dvojvrstvová papierová utierka
 • Tork Basic dvojvrstvová papierová utierka
509253

Tork Basic dvojvrstvová papierová utierka

Tork Basic dvojvrstvová papierová utierka
 • Tork Basic dvojvrstvová papierová utierka

Popis

Tork Basic dvojvrstvová papierová utierka je ideálna na základné úlohy utierania, ručné utieranie a tam, kde je dôležitá úspora nákladov. Túto papierovú utierku možno použiť v Tork stojanových zásobníkoch na podlahu či na stenu, ktoré sú vyvinuté na bezpečné, účinné a spoľahlivé použitie s jednoduchým napĺňaním a odtŕhaním a možnosťou vybrať potrebnú papierovú utierku jednou rukou.
 • Vysokokapacitný kotúč vydrží dlhšie a ušetrí čas na dopĺňanie.
 • Vysoká odolnosť – zostáva pevná aj vlhká a je opakovateľne použiteľná
21LD00995/01 Food contact approved certified by a third partySE/004/001 EU EcolabelSA-COC-008266 FSC MIX

Informácie o produkte a doprave

Systém
W2 – Zásobník na kotúče utierok kombi, W1 – Zásobník pre papierové utierky na stenu/zem/štandardný
Kvalita
Universal
Dĺžka kotúča
264 m
Šírka kotúča
25.5 cm
Priemer kotúča
26 cm
Počet útržkov
800
Dĺžka útržku
33 cm
Vnútorný priemer dutinky
7.5 cm
Počet vrstiev
2
Razba
Áno
Farba
Biela

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540584172
7322540584172
7322540695274
Baliaci materiál
none
Plastic
-
Počet kusov
2
2 (1 CON)
48 (24 TRP)
Hmotnosť (brutto)
4976 g
5 kg
119.42 kg
Výška
255 mm
255 mm
1170 mm
Dĺžka
260 mm
520 mm
1200 mm
Šírka
520 mm
260 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
4847 g
4.8 kg
116.33 kg
Množstvo
34.48 dm3
34.48 dm3
0.83 m3
Vrstva na paletu
-
-
4
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
6
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540584172
Baliaci materiál
none
Počet kusov
2
Hmotnosť (brutto)
4976 g
Výška
255 mm
Dĺžka
260 mm
Šírka
520 mm
Čistá hmotnosť
4847 g
Množstvo
34.48 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540584172
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
2 (1 CON)
Hmotnosť (brutto)
5 kg
Výška
255 mm
Dĺžka
520 mm
Šírka
260 mm
Čistá hmotnosť
4.8 kg
Množstvo
34.48 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540695274
Baliaci materiál
-
Počet kusov
48 (24 TRP)
Hmotnosť (brutto)
119.42 kg
Výška
1170 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
116.33 kg
Množstvo
0.83 m3
Vrstva na paletu
4
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
6

Obsah

Produkt je vyrobený z

Čerstvé vlákno

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Čerstvé vláknoSpoločnosť Essity si stanovila ambiciózny cieľ, aby všetky suroviny pochádzajúce z drevného čerstvého vlákna používané vo výrobe našich produktov boli buď certifikované v súlade s FSC®, alebo PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification = Program na udeľovanie certifikátov zodpovedného lesného hospodárstva). Navyše, všetky drevné čerstvé vlákna musia spĺňať štandard FSC® Controlled Wood standard vrátane overenia treťou stranou. Zásady získavania vlákna v spoločnosti Essity nájdete podrobnejšie opísané na www.essity.com.Čerstvé buničinové vlákna sa vyrábajú z mäkkého aj tvrdého dreva. Drevo sa podrobí chemickým alebo mechanickým procesom, pomocou ktorých sa oddelia celulózové vlákna a odstráni sa lignín a ostatné rezíduá.

Bielenie je čistiaci proces vlákien a jeho cieľom je dosiahnuť jasnú buničinu, ale zároveň aj určitý stupeň čistoty vlákna, ktoré tým spĺňa požiadavky pre hygienické produkty a v niektorých prípadoch aj požiadavky na bezpečnosť potravín.

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pre potlačené produkty sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu


Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné použitie papiera nevhodného na predaj používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 31-01-2020
Dátum revízie: 10-11-2023

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Lucca továrni, IT a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía