Tork Heavy-Duty papierová utierka
 • Tork Heavy-Duty papierová utierka
 • Tork Heavy-Duty papierová utierka
130073

Tork Heavy-Duty papierová utierka

Tork Heavy-Duty papierová utierka
 • Tork Heavy-Duty papierová utierka
 • Tork Heavy-Duty papierová utierka

Popis

Tork Heavy-Duty dvojvrstvová viacúčelová papierová utierka je ideálna na utieranie tekutín a ručné utieranie. Túto papierovú utierku možno použiť v Tork stojanových zásobníkoch na podlahu či na stenu, ktoré sú vyvinuté na bezpečné, účinné a spoľahlivé použitie, prípadne v Tork maxi zásobníkoch so stredovým odvíjaním, ktoré sú vyvinuté na jednoduchšie dávkovanie jednou rukou.
 • Vysokokapacitný kotúč vydrží dlhšie a ušetrí čas na dopĺňanie.
 • Dobrá absorpcia na utieranie rozliatych tekutín
SE/004/001 EU EcolabelSA-COC-008266 FSC MIX57188 U 22 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
W2 – Zásobník na kotúče utierok kombi, W3 – Zásobník na utierky Pak, W1 – Zásobník pre papierové utierky na stenu/zem/štandardný
Kvalita
Premium
Dĺžka kotúča
170 m
Šírka kotúča
23.5 cm
Priemer kotúča
26.2 cm
Počet útržkov
500
Dĺžka útržku
34 cm
Vnútorný priemer dutinky
7.1 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Nie
Razba
Áno
Farba
Modrá

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540183788
7322540183788
7322541071305
Baliaci materiál
none
Carton
-
Počet kusov
1
1 (1 CON)
84 (84 TRP)
Hmotnosť (brutto)
1852 g
1.9 kg
155.57 kg
Výška
235 mm
252 mm
1914 mm
Dĺžka
256 mm
266 mm
1200 mm
Šírka
256 mm
266 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
1598 g
1.6 kg
134.23 kg
Množstvo
15.4 dm3
17.83 dm3
1.5 m3
Vrstva na paletu
-
-
7
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
12
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540183788
Baliaci materiál
none
Počet kusov
1
Hmotnosť (brutto)
1852 g
Výška
235 mm
Dĺžka
256 mm
Šírka
256 mm
Čistá hmotnosť
1598 g
Množstvo
15.4 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540183788
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
1 (1 CON)
Hmotnosť (brutto)
1.9 kg
Výška
252 mm
Dĺžka
266 mm
Šírka
266 mm
Čistá hmotnosť
1.6 kg
Množstvo
17.83 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322541071305
Baliaci materiál
-
Počet kusov
84 (84 TRP)
Hmotnosť (brutto)
155.57 kg
Výška
1914 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
134.23 kg
Množstvo
1.5 m3
Vrstva na paletu
7
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
12

Obsah

Produkt je vyrobený z

Čerstvé vlákno

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Čerstvé vláknoSpoločnosť Essity si stanovila ambiciózny cieľ, aby všetky suroviny pochádzajúce z drevného čerstvého vlákna používané vo výrobe našich produktov boli buď certifikované v súlade s FSC®, alebo PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification = Program na udeľovanie certifikátov zodpovedného lesného hospodárstva). Navyše, všetky drevné čerstvé vlákna musia spĺňať štandard FSC® Controlled Wood standard vrátane overenia treťou stranou. Zásady získavania vlákna v spoločnosti Essity nájdete podrobnejšie opísané na www.essity.com.Čerstvé buničinové vlákna sa vyrábajú z mäkkého aj tvrdého dreva. Drevo sa podrobí chemickým alebo mechanickým procesom, pomocou ktorých sa oddelia celulózové vlákna a odstráni sa lignín a ostatné rezíduá.

Bielenie je čistiaci proces vlákien a jeho cieľom je dosiahnuť jasnú buničinu, ale zároveň aj určitý stupeň čistoty vlákna, ktoré tým spĺňa požiadavky pre hygienické produkty a v niektorých prípadoch aj požiadavky na bezpečnosť potravín.

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pre potlačené produkty sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu


Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné použitie papiera nevhodného na predaj používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 18-11-2019
Dátum revízie: 16-01-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Kostheim továrni, DE a je certifikovaný v súlade s HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía