Tork uzatvárateľné biele kapsičky na príbor so servítkou v prírodnej farbe
 • Tork uzatvárateľné biele kapsičky na príbor so servítkou v prírodnej farbe
474639

Tork uzatvárateľné biele kapsičky na príbor so servítkou v prírodnej farbe

Tork uzatvárateľné biele kapsičky na príbor so servítkou v prírodnej farbe
 • Tork uzatvárateľné biele kapsičky na príbor so servítkou v prírodnej farbe

Popis

Tork uzatvárateľné kapsičky na príbor vrátane servítky predstavujú vynikajúce riešenie pre reštaurácie, ktoré chcú zaistiť nový hygienický štandard. Sú ideálne pre zariadenia, kde je potrebné prestrieť stoly rýchlo a ľahko.
 • Dodajte svojim hosťom pocit istoty a ponúknite im príbor a servítky v uzatvorených kapsičkách.
 • Možné vertikálne uloženie kapsičiek s príborom, ktoré môžete skladovať v kartóne Tork alebo na akomkoľvek inom mieste
 • Dopredu si nachystajte príbor a ušetríte svoj drahocenný čas počas servírovania
50572 U 19 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
39 cm
Šírka rozloženého útržku
23 cm
Dĺžka zloženého útržku
19 cm
Šírka zloženého útržku
6 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Áno
Typ skladu
1/8 cutlery bag

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541348001
7322541348001
7322541415574
Baliaci materiál
none
Carton
-
Počet kusov
600
600 (1 CON)
25200 (42 TRP)
Hmotnosť (brutto)
5600 g
5.6 kg
235.2 kg
Výška
295 mm
307 mm
1992 mm
Dĺžka
260 mm
451 mm
1200 mm
Šírka
445 mm
266 mm
1000 mm
Čistá hmotnosť
5100 g
5.1 kg
214.2 kg
Množstvo
34.13 dm3
36.83 dm3
1.55 m3
Vrstva na paletu
-
-
6
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
7
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322541348001
Baliaci materiál
none
Počet kusov
600
Hmotnosť (brutto)
5600 g
Výška
295 mm
Dĺžka
260 mm
Šírka
445 mm
Čistá hmotnosť
5100 g
Množstvo
34.13 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322541348001
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
600 (1 CON)
Hmotnosť (brutto)
5.6 kg
Výška
307 mm
Dĺžka
451 mm
Šírka
266 mm
Čistá hmotnosť
5.1 kg
Množstvo
36.83 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322541415574
Baliaci materiál
-
Počet kusov
25200 (42 TRP)
Hmotnosť (brutto)
235.2 kg
Výška
1992 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
1000 mm
Čistá hmotnosť
214.2 kg
Množstvo
1.55 m3
Vrstva na paletu
6
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
7

Obsah

Produkt je vyrobený z

Recyklované vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Recyklované vlákna

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zbernom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zbieranie, delenie, prepravovanie, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný). Niektoré z našich produktov sú bielené a niektoré nie.

Pri bielených produktoch používame bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 21-09-2020
Dátum revízie: 18-01-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v External továrni, PL.

Znehodnotenie

Tento produkt je vhodný na likvidáciu v bežnom mestskom/obecnom systéme spracovania odpadu. Používané výrobky by sa nemali spracovávať v recyklačných systémoch.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía