Tork krémové papierove prestieranie
 • Tork krémové papierove prestieranie
474564

Tork krémové papierove prestieranie

Tork krémové papierove prestieranie
 • Tork krémové papierove prestieranie

Popis

Tork papierové prestieranie je skvelou štýlovou dekoráciou stolov vo vašej reštaurácii. Každé prestieranie chráni stôl a vaši zákazníci vďaka nemu nadobudnú pri stolovaní pocit čistoty.
 • Papierové prestieranie je prakticky balené na jednoduché a bezpečné skladovanie.
 • Zaujmite hostí vlastnou potlačou – 75 % používateľov servítok si prečíta reklamný odkaz
SA-COC-008266 FSC Recycled

Informácie o produkte a doprave

Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
42 cm
Šírka rozloženého útržku
30 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Áno
Razba
Áno
Farba
Piesková
Typ skladu
no folding

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541494302
7322541495521
7322541835815
Baliaci materiál
Tray + Film
Carton
-
Počet kusov
500
2500 (5 CON)
60000 (24 TRP)
Hmotnosť (brutto)
3022 g
16.1 kg
385.68 kg
Výška
68 mm
345 mm
1530 mm
Dĺžka
305 mm
438 mm
1200 mm
Šírka
425 mm
318 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
2875 g
14.4 kg
345 kg
Množstvo
8.82 dm3
48.05 dm3
1.15 m3
Vrstva na paletu
-
-
4
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
6
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322541494302
Baliaci materiál
Tray + Film
Počet kusov
500
Hmotnosť (brutto)
3022 g
Výška
68 mm
Dĺžka
305 mm
Šírka
425 mm
Čistá hmotnosť
2875 g
Množstvo
8.82 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322541495521
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
2500 (5 CON)
Hmotnosť (brutto)
16.1 kg
Výška
345 mm
Dĺžka
438 mm
Šírka
318 mm
Čistá hmotnosť
14.4 kg
Množstvo
48.05 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322541835815
Baliaci materiál
-
Počet kusov
60000 (24 TRP)
Hmotnosť (brutto)
385.68 kg
Výška
1530 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
345 kg
Množstvo
1.15 m3
Vrstva na paletu
4
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
6

Obsah

Produkt je vyrobený z

Recyklované vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Recyklované vlákna

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zbernom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zbieranie, delenie, prepravovanie, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný). Niektoré z našich produktov sú bielené a niektoré nie.

Pri bielených produktoch používame bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 23-09-2021
Dátum revízie: 18-01-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v External továrni, IT.

Znehodnotenie

Tento produkt je vhodný na likvidáciu v bežnom mestskom/obecnom systéme spracovania odpadu. Používané výrobky by sa nemali spracovávať v recyklačných systémoch.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía