Tork priemyselná papierová utierka
 • Tork priemyselná papierová utierka
129244

Tork priemyselná papierová utierka

Tork priemyselná papierová utierka
 • Tork priemyselná papierová utierka

Popis

Všestranná papierová utierka ideálna na priemyselné utieranie a utieranie rúk.
 • Dobrá absorpcia na utieranie rozliatych tekutín
 • Je ideálna na utieranie rúk a mierne znečistených povrchov
 • Jej pevná textúra a vysoká absorpčná schopnosť z nej robí ideálnu utierku na utieranie oleja, tuku, mazadiel a špiny.
Tork Easy Handling® plastový obal – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovSE/004/001 EU EcolabelSA-COC-008266 FSC Recycled59925 U 23 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
W1 – Zásobník pre papierové utierky na stenu/zem/štandardný
Kvalita
Advanced
Dĺžka kotúča
510 m
Šírka kotúča
36.9 cm
Priemer kotúča
36 cm
Počet útržkov
1500
Dĺžka útržku
34 cm
Vnútorný priemer dutinky
7.1 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Nie
Razba
Áno
Farba
Zelená

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540020755
7322540020755
7322540206401
Baliaci materiál
none
Shrink
-
Počet kusov
1
1 (1 CON)
30 (30 TRP)
Hmotnosť (brutto)
8415 g
8.4 kg
252.45 kg
Výška
369 mm
369 mm
1995 mm
Dĺžka
360 mm
360 mm
1200 mm
Šírka
360 mm
360 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
8280.4 g
8.3 kg
248.41 kg
Množstvo
47.82 dm3
47.82 dm3
1.44 m3
Vrstva na paletu
-
-
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
6
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540020755
Baliaci materiál
none
Počet kusov
1
Hmotnosť (brutto)
8415 g
Výška
369 mm
Dĺžka
360 mm
Šírka
360 mm
Čistá hmotnosť
8280.4 g
Množstvo
47.82 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540020755
Baliaci materiál
Shrink
Počet kusov
1 (1 CON)
Hmotnosť (brutto)
8.4 kg
Výška
369 mm
Dĺžka
360 mm
Šírka
360 mm
Čistá hmotnosť
8.3 kg
Množstvo
47.82 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540206401
Baliaci materiál
-
Počet kusov
30 (30 TRP)
Hmotnosť (brutto)
252.45 kg
Výška
1995 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
248.41 kg
Množstvo
1.44 m3
Vrstva na paletu
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
6

Obsah

Produkt je vyrobený z

Recyklované vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Recyklované vlákna

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zbernom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zbieranie, delenie, prepravovanie, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný). Niektoré z našich produktov sú bielené a niektoré nie.

Pri bielených produktoch používame bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 10-02-2020
Dátum revízie: 02-10-2023

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Kostheim továrni, DE a je certifikovaný v súlade s HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía