Vybavení na zlepšenie

Vybavení na zlepšenie

Príručka na zvýšenie produktivity

Ako zvýšiť produktivitu preventívnou údržbou vo výrobnej oblasti

Prestoje sú to posledné, čo chcete vo výrobe zažiť. Avšak malé, ale kontinuálne zlepšenia môžu pozitívne ovplyvniť kvalitu, náklady aj výsledok práce. 


Operátori strojov zvyčajne pracujú v tesnej blízkosti zón, v ktorých problémy alebo prekážky vznikajú. Zohrávajú preto nezameniteľnú úlohu v prevencii a vo zvyšovaní produktivity v celom podniku. Pomocou implementácie autonómneho upratovania a preventívnej údržby dokážete včas objaviť chyby a predchádzať tak úrazom a prerušeniam výrobného procesu. 

Príručka na zlepšenie produktivity

Jonas Svanäng, podnikový poradca pre kontinuálny rozvoj a kaizen, poskytuje v príručke Vybavení na zlepšenie odporúčania a informácie o tom, ako zvýšiť produktivitu prevádzky a výroby.

Ako uspieť s autonómnym upratovaním

Ak chcete zahrnúť preventívnu údržbu a autonómne upratovanie do svojich prevádzkových postupov, mali by ste vybaviť každé pracovisko čistiacimi prostriedkami. Vďaka blízkosti čistiacich nástrojov majú operátori strojov prostriedky, ktoré im umožňujú vykonávať autonómne upratovanie. To zvyšuje pravdepodobnosť, že ho budú vykonávať pravidelne. A zároveň je to pre pracovníkov oveľa efektívnejšie, ako neustále hľadať potrebné zásoby. Značka Tork vám pomôže svojimi inteligentnými, inovatívnymi riešeniami a zaistí všetko potrebné na zvýšenie vašej produktivity. 

Odporúčanie produktov

Literatúra

Tork machine operator research, carried out by Psyma (July 2019) (Prieskum značky Tork medzi operátormi strojov uskutočnený spoločnosťou Psyma (júl 2019))
**  Vybavení na zlepšenie (2020)