Dve ženy sa rozprávajú a pred nimi je tablet.

Zaistíte stabilnú kvalitu upratovania za každých okolností.

Vysoká a stabilná kvalita upratovania je pre správu budov nevyhnutná. Napísali sme dva články, v ktorých nájdete naše skúsenosti aj odporúčania. V prvom vám ukážeme, prečo je poskytovanie stabilnej kvality upratovania tak dôležité, a v druhom vám poskytneme naše vedomosti o tom, ako byť úspešný pri poskytovaní vysokej kvality za každých okolností.

 

Nové očakávania
Pandémia so sebou priniesla nové očakávania, ktoré si vyžadujú dodatočné a častejšie upratovanie. Plnenie nových nariadení, protokolov a postupov pri upratovaní si vyžaduje dodatočné školenia a môže spôsobiť problémy s personálom, keďže ste nútení vykonávať väčší objem práce s rovnakými, alebo dokonca s menšími, zdrojmi určenými na upratovanie. Ak navyše chcete dodržiavať nové štandardy, je nevyhnutné predložiť dôkaz o upratovaní a hygiene, čo si vyžaduje viac administratívnej práce a podávania správ.
 
Strata zákazníkov
Upratovanie je jednou zo služieb s najčastejším náborom pracovných síl v odvetviach, ako sú vzdelávanie, hotelierstvo, nemocničná starostlivosť, maloobchod a správa komerčných či rezidenčných budov. Ale štatistiky ukazujú, že priemerná upratovacia firma stratí každý rok až 55 % z celkovej zákazníckej základne z dôvodu nedostatočnej kvality upratovania*. A aj to, že nových klientov zvyčajne priťahujú výhodné ceny a vysoká úroveň služieb. A to je dôvod, prečo je zaistenie vysokej a stabilnej kvality upratovania nevyhnutné, ak nechcete stratiť zákazníkov. Najmä teraz, keď sa hygiena stáva dôležitejšou ako kedykoľvek predtým. 
 
Zvýšenie kvality a efektivity
Udržať alebo zvýšiť kvalitu upratovania a hygieny je veľká výzva, najmä ak chcete zvýšiť aj prevádzkovú efektivitu. Ak ste sa v minulosti zamerali na zlepšenie kvality a spokojnosti zákazníkov, vaša efektivita sa znížila, a naopak: ak ste sa pokúšali príliš zefektívniť pracovný čas a upratovacie zdroje, doplatila na to kvalita práce. Teraz vám môžu technológie a inovácie pomôcť zvládnuť oboje – zvýšiť kvalitu a spokojnosť zákazníkov aj zlepšiť efektivitu. 
 
Zvýšenie motivácie personálu
S upratovaním na základe získaných údajov objavíte úplne nový a inteligentný spôsob práce, ktorý šetrí čas a zvyšuje efektivitu. Informácie o potrebách pri upratovaní a dopĺňaní získané v reálnom čase pomôžu vám aj vášmu personálu optimalizovať využívanie zdrojov a konať proaktívne, miesto toho, aby reagovali len v rámci získanej rutiny. Tým, že upratovací personál vie, kedy a kde upratovať, môžu eliminovať nepotrebné upratovacie cykly a kontroly zásobníkov a venovať viac času dôležitým úlohám, ako je čistenie kontaktných povrchov v priestoroch, kde je to najnutnejšie. Tento nový spôsob práce poskytne vám aj vášmu personálu lepší prehľad a kontrolu, čo zvyšuje motiváciu a znižuje stres a fyzickú záťaž. Výsledkom upratovania na základe získaných údajov je revolučný nárast efektivity, kvality a zapojenie personálu. 

Odporúčané produkty

Referencie

* Analýza upratovacieho priemyslu 2017 – náklady a trendy. 
** Merané v približne 13 000 pripojených zásobníkoch od júna do decembra 2019 v mesiaci, kedy bol zásobník prázdny, v porovnaní s celkovým časom za mesiac.
*** Na základe spätnej väzby od zákazníkov týkajúcej sa kontroly zásobníkov pred a po inštalácii Tork Vision Cleaning počas 6 mesiacov (od júna do decembra 2019). Merané v 16 zariadeniach pripojených k Tork Vision Cleaning, kde kontrola každého zásobníka trvala cca 20 sekúnd. 
**** Merania spokojnosti návštevníkov v dvoch toaletách a umyvárňach s Tork Vision Cleaning v porovnaní s dvomi tradične udržiavanými a vybavenými toaletami a umyvárňami na výstave ISSA/Interclean v máji 2016. 
***** Na základe zdokumentovaných výsledkov dosiahnutých tromi zákazníkmi používajúcimi systém Tork Vision Cleaning, meraných pred a po implementácii riešenia Tork Vision Cleaning.

Poznámka: Tork Vision Cleaning ste poznali pod názvom Tork EasyCube®.