Zaistite bezpečnejší výdaj jedla aj donášku

Zaistite bezpečnejší výdaj jedla aj donášku

Váš podrobný sprievodca hygienou mimo reštaurácie

Stravovanie mimo reštaurácie sa stáva stále dôležitejšou súčasťou stravovacieho odvetvia – trend, ktorý vzrástol pod vplyvom udalostí roku 2020. Spotrebitelia menia svoj spôsob nákupu jedla a nápojov na jedlá na objednávku, donášku a drive thru. Keďže očakávania hostí v oblasti hygieny sú vysoké, pre prevádzkarov je zaistenie hygienickej skúsenosti a preukázanie svojej snahy hosťom nevyhnutné


Čítajte ďalej a zistite viac o 4 krokoch na zaistenie hygieny mimo reštaurácie.

Zaistite hygienu v kuchyni aj hygienu personálu

Umiestnite plagáty na dôležitých miestach, aby pripomínali personálu, ako a kedy si majú umývať ruky

Zaistite obal pri výdaji jedla

Prispôsobte hygienické predmety, ako sú servítky, dezinfekčné utierky a obaly zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii

Zaistite bezpečnosť výdajného miesta

Použite označenia, ktoré pomôžu vašim hosťom aj personálu pri donáškach

Zaistite bezpečnosť donášok

Poskytnite personálu pre donášky dezinfekciu a utierky na kvalitnú hygienu na ceste

Užitočné nástroje na zaistenie hygieny

Nástroje

Odporúčané produkty