Aká je farba, ktorú používate?

Farby ovplyvňujú náladu a správanie ľudí. A aj napriek tomu, že v reštaurácii záleží na mnohých aspektoch, ktoré ovplyvňujú zážitky hostí – farba je jedným z najdôležitejších. Spoločnosť Tork využila technológiu merania bioelektrickej aktivity mozgu na zistenie reakcií hostí na rôzne farby, aby získala inšpiráciu a nápady v oblasti farieb.
what-is-your-colour-macarons-800x300.jpg


Experiment s farbami v reštaurácii

16 hostí vybavených náhlavnou súpravou na meranie bioelektrickej aktivity mozgu skúsilo 8 prostredí v 8 rôznych farbách. Každé prostredie bolo navrhnuté tak, aby boli všetky súčasti reštaurácie v jednej farbe – steny, podlaha, nábytok aj jedálenský servis. 


Pri každom farebnom zážitku sme hostí požiadali, aby ochutnali nápoj a malú makrónku – identické vo všetkých parametroch okrem farby, ktorá bola prispôsobená farbe okolitého prostredia. V každom prostredí sme odmerali aktivitu mozgu a tep srdca a spolu s tým sme zozbierali aj reakcie účastníkov prostredníctvom dotazníka. Všetky údaje z testovania sa analyzovali na vytvorenie profilu každej farby.

what-is-your-colour-macarons-800x300.jpg

Makrónky v ôsmich rôznych farbách, ale rovnakej chuti – ponúkané v každom farebnom prostredí experimentu

„Goethe vytvoril prvú teóriu farieb v roku 1810. Nemáme v úmysle prekonať už existujúcu teóriu, skôr by sme chceli prispieť novými náhľadmi na farby, špecificky zameranými na prostredie reštaurácií.“

Catherine d’Hubert, manažérka pre sortiment v oblasti stolovania pre Európu v značke Tork.

Nájdite si svoju farbu!

Výsledky sme previedli do sprievodcu farbami pre vašu reštauráciu.