Upratovač umýva okná.

Dôležitosť čistého pracovného prostredia pre zdravie zamestnancov

Čisté a hygienické kancelárie sú kľúčom k spokojnosti zamestnancov. V nižšie uvedených článkoch si môžete prečítať o tom, ako zlepšiť skúsenosť na pracovisku pomocou optimalizácie svojich upratovacích postupov. A ako to môžete dosiahnuť pomocou zdrojov, ktoré už máte, a s pomocou nových technológií. 

 

Ako manažér zariadenia chcete poskytnúť bezproblémovú skúsenosť bez sťažností. Ale udržať si kontrolu je ťažké a skvalitniť prevádzkové postupy pod neustálym finančným tlakom je ešte ťažšie. Čisté a zdravé pracovné prostredie je kľúčom k spokojnosti zamestnancov, k ich zdraviu a produktivite a môže vám pomôcť získať a udržať si talentovaných zamestnancov. 


Štúdie ukázali, že 72 % zamestnancov nie je ochotných odporúčať zamestnávateľa s nedostatočným hygienickým štandardom v kancelárii tým, ktorí hľadajú zamestnanie. Zároveň 70 % respondentov malo pocit, že nedostatočný hygienický štandard v kancelárii skutočne ovplyvňuje ich celkovú spokojnosť v zamestnaní*. Inými slovami, pracovné prostredie ovplyvňuje celkovú spokojnosť zamestnancov a hygiena zohráva rozhodujúcu úlohu. Prieskumy ukazujú, že najčastejšie sa vyskytujú sťažnosti na toalety. A to je dôvod, prečo je zaistenie vysokej a stabilnej kvality upratovania nevyhnutné. Obzvlášť teraz, keď je hygiena najvyššou prioritou.


Kancelárske prostredie sa neustále vyvíja a prechádza k flexibilnému dizajnu založenému na aktívnom prístupe k práci. To ovplyvňuje spôsob, akým sa zamestnanci pohybujú vo svojom pracovnom prostredí, a zaistiť stabilnú kvalitu upratovania v takomto dynamickom prostredí je náročné. Udržať si kontrolu nad všetkými aspektmi v kancelárii a konať proaktívne a nie reaktívne je skutočnou výzvou.


Na udržanie neustále zdravého a čistého pracovného prostredia pre svojich zamestnancov potrebujete nové, inteligentnejšie spôsoby práce. Pomocou inovatívnych, funkčných a vysokokapacitných riešení kombinovaných s upratovaním na základe získaných údajov zvýšite efektivitu, ušetríte čas a vytvoríte lepšie pracovné prostredie pre upratovací personál, zamestnancov v kanceláriách aj pre seba. Budete mať všetko pod kontrolou a budete spokojný.


Zistite viac o tom, ako vám údaje v reálnom čase umožnia dosiahnuť vysokú a stabilnú úroveň kvality upratovania. 


Tu si o tom prečítajte viac

 

 

tork_datadrivencleaning_male_cleaner_tablet_800x500.jpg   


Využívajte upratovanie na základe získaných údajov a zvýšte kvalitu upratovania, hygienu aj prevádzkovú efektivitu. 

Od začiatku pandémie ľudia pociťujú silnú potrebu cítiť sa na pracovisku bezpečne a chránení. ‬‭‬V skutočnosti až 71 % zamestnancov očakáva, že ich zamestnávateľ zabezpečí extra upratovacie zmeny na zaistenie hygienického prostredia.**** A spolu s vyššími nárokmi na kvalitu upratovania a hygienu prichádza aj vyššia potreba maximalizácie efektivity a zdrojov využívaných pri upratovaní. Prechod na upratovanie na základe získaných údajov vám pomôže to dosiahnuť. 
 
Zaistenie vysokej kvality a zníženie počtu sťažností
Stále viac manažérov zariadení si uvedomuje, že im digitálne riešenia môžu pomôcť zaistiť vysokú kvalitu upratovania, čo je veľmi správna úvaha. V skutočnosti je preukázané, že upratovanie na základe údajov dosiahlo až o 30 % vyššiu spokojnosť zákazníkov.***** A to vďaka zvýšeniu prevádzkovej efektivity a podpore upratovacieho personálu pri optimalizácii využívania zdrojov a vytváraní bezpečného prostredia. 
 
Efektívne využívanie času
To je dôvod, prečo si mnoho pokrokových spoločností vyberá Tork Vision Cleaning, najlepšie riešenie na správu budov na svete. Toto riešenie umožňuje upratovaciemu personálu prístup k údajom v reálnom čase, a to na tablete alebo smartfóne, takže môžu pracovať proaktívne a vyriešiť problémy ešte predtým, ako povedú ku sťažnostiam.
 
Zvýšenie kvality a efektivity
Toto riešenie nielen pomáha upratovaciemu personálu pracovať v správnom čase na správnom mieste, byť vždy o krok vpred a prekročiť očakávania v oblasti hygieny dokonca aj na dynamickom a náročnom pracovisku, ale umožňuje im dosiahnuť vysokú úroveň kvality upratovania s menšou vynaloženou snahou. Vďaka tomu sa znižuje miera sťažností a vy máte možnosť lepšie riadiť a optimalizovať prevádzku, udržať si kontrolu a zostať pokojní. 
 
Podpora udržateľnosti a zdravia
Znížením miery odpadu vďaka dopĺňaniu len v prípade potreby prispieva Tork Vision Cleaning k udržateľnosti. Navyše, tento nový spôsob práce znižuje stres a zvyšuje motiváciu, keďže personál si uvedomuje, že na každej úlohe záleží. 

Chcete vedieť viac o Tork Vision Cleaning?

Viac sa dočítate tu.
„Upratovanie na základe získaných údajov nás informuje, keď sú zásobníky skoro prázdne, takže sa vyhneme neočakávaným prekvapeniam. Rozhodujeme sa na základe faktov, nie pocitov.“
Sander Borggreve, manažér zariadenia vo WTC Amsterdam

Hodnota Tork Vision Cleaning

Odporúčanie produktov

Referencie

* Prieskum CEBR
** Tork Office Hygiene Whitepaper 2018
*** Merané v približne 13 000 pripojených zásobníkoch od júna do decembra 2019 v mesiaci, kedy bol zásobník prázdny, v porovnaní s celkovým časom za mesiac.
**** Výskumná štúdia 2020 uskutočnená spoločnosťou Kantar pre spoločnosť Essity. 
***** Merania spokojnosti návštevníkov v dvoch toaletách a umyvárňach s Tork Vision Cleaning v porovnaní s dvomi tradične udržiavanými a vybavenými toaletami a umyvárňami na výstave ISSA/Interclean v máji 2016. 
 
Poznámka: Tork Vision Cleaning ste poznali pod názvom Tork EasyCube®.