Toalety

Ak chcete znížiť mieru sťažností, začnite v miestnostiach, ktoré sú najproblémovejšie: na toaletách. 71 % upratovacieho personálu súhlasí, že ak by boli zásobníky rýchlejšie a ľahšie sa dopĺňali, mali by viac času na iné úlohy upratovania.* Zaistite kvalitné a efektívne upratovanie a údržbu toaliet vďaka hygienickým riešeniam, ktoré šetria čas na iné úlohy. Kvalitnejšie upratovanie pre väčšiu spokojnosť na pracovisku.

Porozprávajte sa s odborníkom v oblasti hygieny

Objednajte sa na telefonický rozhovor ešte dnes a zistite, ako dokáže vyššia kvalita upratovania zvýšiť spokojnosť na pracovisku.

Zrieknutie sa zodpovednosti

* Jún 2022, Behaviorálno-kvalitatívny a kvantitatívny prieskum segmentu kancelárií s viac ako 600 respondentmi v Severnej Amerike a Európe 

** Miera ušetreného CO2e vypočítaná za mesiac pre priemerné kancelárske priestory s 800 zamestnancami. Odhad na základe hodnotenia životného cyklu overeného treťou stranou pre bežné podmienky v EÚ, kde sa bral do úvahy nevyužitý proces alternatívneho použitia sviežich vláken a energie. Potenciálna úspora v kg CO2e je vypočítaná na základe výsledkov hodnotenia životného cyklu a zozbieranej hmotnosti, ktoré nám boli nahlásené. Odhad nie je možné použiť na výpočet emisií uhlíka alebo na nahlasovacie účely.